Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0014(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0411/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0411/2008

Debates :

PV 16/12/2008 - 12
CRE 16/12/2008 - 12

Balsojumi :

PV 17/12/2008 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0611

Pieņemtie teksti
PDF 268kWORD 64k
Trešdiena, 2008. gada 17. decembris - Strasbūra
Kopīgi centieni siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ***I
P6_TA(2008)0611A6-0411/2008
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0017),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, ar kuriem saskaņā Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0041/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A6-0411/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 17. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. .../2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam
P6_TC1-COD(2008)0014

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 406/2009/EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika