Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0411/2008

Texte depuse :

A6-0411/2008

Dezbateri :

PV 16/12/2008 - 12
CRE 16/12/2008 - 12

Voturi :

PV 17/12/2008 - 5.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0611

Texte adoptate
PDF 272kWORD 32k
Miercuri, 17 decembrie 2008 - Strasbourg
Eforturi comune în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ***I
P6_TA(2008)0611A6-0411/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0017),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0041/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru dezvoltarea regională (A6-0411/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 decembrie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020
P6_TC1-COD(2008)0014

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 406/2009/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate