Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0019(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0496/2007

Předložené texty :

A6-0496/2007

Rozpravy :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2008 - 5.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0613

Přijaté texty
PDF 292kWORD 67k
Středa, 17. prosince 2008 - Štrasburk
Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejících z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) ***I
P6_TA(2008)0613A6-0496/2007
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS (KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0018),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 95 a 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0061/2007),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0496/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů a o změně směrnice Rady 1999/32/ES pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS
P6_TC1-COD(2007)0019

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/30/ES.)


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ KOMISE

"Komise potvrzuje, že snížení o 2 %, která jsou uvedena v čl. 7a odst. 2 písm. b) a c), nejsou závazná a že jejich nezávazností se bude zabývat přehodnocení."

Právní upozornění - Ochrana soukromí