Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0019(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0496/2007

Texte depuse :

A6-0496/2007

Dezbateri :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Voturi :

PV 17/12/2008 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0613

Texte adoptate
PDF 277kWORD 37k
Miercuri, 17 decembrie 2008 - Strasbourg
Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor (transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare) ***I
P6_TA(2008)0613A6-0496/2007
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții din transportul rutier, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0018),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolele 95 și 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0061/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0496/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  Ia notă de Declaraţia Comisiei, anexată la prezenta rezoluţie.

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 17 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE
P6_TC1-COD(2007)0019

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/30/CE.)


ANEXĂ

DECLARAŢIA COMISIEI

Comisia confirmă faptul că reducerile de 2% menţionate la articolul 7a alineatul (2) literele (b) si (c) nu sunt obligatorii si că respectivul caracter neobligatoriu al acestora va face obiectul revizuirii.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate