Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2320(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0509/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0509/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0617

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 37k
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen muuttaminen
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Päätös
 Liite

Euroopan parlamentin päätös 18. joulukuuta 2008 ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi (2008/2320(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 25 kohdan,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi (KOM(2008)0834),

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0509/2008),

A.   ottaa huomioon, että budjettivaliokunta suosittelee edellä mainittuun 17. toukokuuta 2006 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen ehdotetun muutoksen hyväksymistä,

B.   ottaa huomioon, että ehdotettu muutos ei aiheuta perussopimuksiin ja parlamentin työjärjestykseen liittyviä ongelmia,

1.   hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan ehdotuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2007–2013) muuttamiseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja liitteen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0618.


LIITE

Ehdotus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

jotka katsovat seuraavaa:

(1)  Elintarvikkeiden ja hyödykkeiden hintojen viimeaikainen nousu on aiheuttanut huolta hintakehityksen vaikutuksista erityisesti kehitysmaihin. Komissio on ehdottanut, että perustetaan uusi rahoitusväline elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa(1). Budjettivallan käyttäjät sopivat 21 päivänä marraskuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa, että uusi väline rahoitetaan osittain hätäapuvarauksesta.

(2)  Koska vuoden 2008 osalta käyttämättä olevat hätäapuvarauksen määrärahat eivät riitä kattamaan elintarvikkeita koskevan rahoitusvälineen tarpeita, on hätäapuvarauksen määrärahoja lisättävä, jotta siitä voidaan osoittaa varoja uuteen rahoitusvälineeseen.

(3)  Tilanteen ratkaisemiseksi hätäapuvarauksen määrärahoja olisi poikkeuksellisesti korotettava vuoden 2008 osalta kertaluonteisesti 479,218 miljoonaan EUR käypinä hintoina.

(4)  Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 25 kohta olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ovat sopineet seuraavaa:

Lisätään 25 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:"

Tämä määrä korotetaan poikkeuksellisesti vuoden 2008 osalta 479,218 miljoonaan EUR käypinä hintoina.

"

Tehty Strasbourg 18 päivänä joulukuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta Komission puolesta

Puhemies Puheenjohtaja Puheenjohtaja

(1) KOM(2008)04502008/0149(COD).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö