Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2320(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0509/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0509/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0617

Elfogadott szövegek
PDF 206kWORD 41k
2008. december 18., Csütörtök - Strasbourg
A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Határozat
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. december 18-i határozata az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosításról (2008/2320(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen 25. pontjára,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetre irányuló javaslatára (COM(2008)0834),

–   tekintettel 2008. december 18-i állásfoglalására az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetről(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0509/2008),

A.   mivel a Költségvetési Bizottság a fent említett 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosításának elfogadását javasolja,

B.   mivel a javasolt módosítások nem adnak okot semmilyen aggodalomra a Szerződések és a Parlament eljárási szabályzata tekintetében,

1.   jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (2007–2013) e határozathoz mellékelt módosítását;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak tájékoztatásul.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek: P6_TA(2008)0618.


MELLÉKLET

Módosítás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG,

mivel:

(1)  Az élelmiszer- és nyersanyagárak terén tapasztalt legutóbbi fejlemények aggodalomra adnak okot, különösen a fejlődő országokra gyakorolt hatásuk tekintetében. A Bizottság javaslatot tett egy új, a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz létrehozására(1), és a költségvetési hatóság két ága a 2008. november 21-i egyeztető ülés alkalmával megállapodott abban, hogy ezen eszköz finanszírozását részben a sürgősségi segélyre képzett tartalékból biztosítja.

(2)  Mivel a sürgősségi segélyre képzett tartaléknak a 2008. évre fennmaradó összege nem elegendő az élelmiszereszköz szükségleteinek fedezésére, a sürgősségi segélyre képzett tartalék összegét meg kell emelni annak érdekében, hogy az hozzá tudjon járulni az élelmiszereszköz finanszírozásához.

(3)  A rendkívüli helyzet kezelése érdekében a sürgősségi segélyre képzett tartalék összegét 479 218 000 euróra indokolt növelni folyó áron, kizárólag és kivételes módon a 2008. évre vonatkozóan.

(4)  A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás 25. pontját ezért ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

A 25. pont első bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:"

Ezt az összeget a 2008. év tekintetében kivételesen 479 218 000 euróra kell növelni folyó áron.

"

Kelt Strasbourgban, 2008. december 18-án

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről a Bizottság részéről

az elnök az elnök az elnök

(1) COM(2008)04502008/0149(COD).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat