Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2320(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0509/2008

Pateikti tekstai :

A6-0509/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0617

Priimti tekstai
PDF 200kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimas
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Sprendimas
 Priedas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimo projekto (2008/2320(ACI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 25 punktą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo projekto (COM(2008)0834),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo projekto(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0509/2008),

A.   kadangi Biudžeto komitetas siūlo pritarti pasiūlytam minėtojo 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimui,

B.   kadangi pasiūlytas pakeitimas neprieštarauja Sutarčių nuostatoms ar Parlamento darbo tvarkos taisyklėms,

1.   pritaria 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (2007–2013) pakeitimui, kuris pridedamas prie šio sprendimo;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0618.


PRIEDAS

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo pakeitimo projektas

Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Bendrijų Komisija,

kadangi:

1)  Pastaruoju metu besikeičiančios maisto ir pagrindinių produktų kainos kelia nerimą visų pirma dėl jų poveikio besivystančioms šalims. Komisija pasiūlė sukurti naują greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonę(1), o 2008 m. lapkričio 21 d. įvykusiame taikinimo komiteto posėdyje abi biudžeto valdymo institucijos susitarė dalį šios priemonės finansavimo lėšų skirti iš Neatidėliotinos pagalbos rezervo.

2)  Kadangi likusi Neatidėliotinos pagalbos rezervo suma 2008 m. yra nepakankama maisto priemonės išlaidoms padengti, būtina ją padidinti, kad šią maisto priemonę būtų galima finansuoti iš šio rezervo.

3)  Siekiant reaguoti į šią išskirtinę padėtį, Neatidėliotinos pagalbos rezervas išimties tvarka ir tik 2008 m. turėtų būti padidintas iki 479 218 000 EUR dabartinėmis kainomis.

4)  Todėl atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 25 punktas,

SUSITARĖ:

25 punkto pirma pastraipa papildoma šiuo sakiniu:"

2008 m. ši suma išimties tvarka padidinama iki 479 218 000 EUR dabartinėmis kainomis.

"

Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu Komisijos vardu

Pirmininkas Pirmininkas Pirmininkas

(1) COM(2008)04502008/0149(COD).

Teisinė informacija - Privatumo politika