Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2320(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0509/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0509/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 6.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0617

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 39k
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
Grozījumi 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Lēmums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra lēmums par projektu par grozījumiem 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (2008/2320(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 25. punktu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu projektam par grozījumiem Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2008)0834),

–   ņemot vērā 2008. gada 18. decembra rezolūciju par projektu par grozījumiem Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 120. panta 1. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0509/2008),

A.   tā kā Budžeta komiteja iesaka apstiprināt ierosināto grozījumu attiecībā uz 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

B.   tā kā ierosinātais grozījums nav pretrunā ar Līgumiem un Parlamenta Reglamentu,

1.   apstiprina šim lēmumam pievienoto grozījumu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (2007.–2013.);

2.   uzdod tā priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu un tā pielikumu Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0618.


PIELIKUMS

Grozījumi 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija,

tā kā:

(1)  Pārtikas un patēriņa preču cenu attīstība pēdējā laikā izraisa bažas, īpaši attiecībā uz tās sekām jaunattīstības valstīs. Komisija ierosināja izveidot jaunu mehānismu ātrai atbildes reakcijai uz pārtikas cenu kāpumu jaunattīstības valstīs (1) un abas budžeta lēmējiestādes 2008. gada 21. novembra Saskaņošanas sanāksmē vienojās piešķirt daļu finansējuma šim mehānismam no Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos.

(2)  Tā kā ar summu, kas Rezervē palīdzībai ārkārtas gadījumos atlikusi 2008. gadam, nepietiek Pārtikas mehānisma vajadzībām, tā jāpalielina, lai no rezerves varētu sniegt līdzekļus Pārtikas mehānisma finansējumam.

(3)  Lai risinātu šo ārkārtas situāciju, Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos būtu jāpalielina līdz EUR 479 218 000 pašreizējās cenās izņēmuma kārtā tikai 2008. gadam.

(4)  Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza 25. punkts Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību,

IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

Nolīguma 25. punkta pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:"

Šo summu 2008. gadam izņēmuma kārtā palielina līdz EUR 479 218 000 pašreizējās cenās.

"

Strasbūrā, 2008. gada 18. decembrī.

Eiropas parlamenta vārdā Padomes vārdā Komisijas vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) COM(2008)04502008/0149(COD).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika