Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2320(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0509/2008

Texte depuse :

A6-0509/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.1

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0617

Texte adoptate
PDF 277kWORD 41k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
Modificarea Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008
Decizie
 Anexă

Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la un proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (2008/2320(ACI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 25,

–   având în vedere propunerea Comisiei de proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2008)0834),

–   având în vedere rezoluţia sa din 18 decembrie 2008 referitoare la un proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(2),

–   având în vedere articolul 120 alineatul (1) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A6-0509/2008),

A.   întrucât Comisia pentru bugete recomandă aprobarea propunerii de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 menționat anterior;

B.   întrucât propunerea de modificare nu generează niciun motiv de preocupare în ceea ce privește tratatele și Regulamentul de procedură al Parlamentului,

1.   aprobă modificarea Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (2007-2013) anexată la prezenta decizie;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie și anexa sa, spre informare, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0618.


ANEXĂ

MODIFICAREA ACORDULUI INTERINSTITUȚIONAL DIN 17 MAI 2006 DINTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMISIE PRIVIND DISCIPLINA BUGETARĂ ȘI BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL ŞI COMISIA

întrucât:

(1)  Evoluţia recentă a preţurilor la produsele alimentare şi la produsele de bază a produs îngrijorări, în special în ceea ce priveşte impactul acestei evoluţii asupra ţărilor în curs de dezvoltare. Comisia a propus crearea unui nou mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor produselor alimentare în ţările în curs de dezvoltare(1) şi cele două componente ale autorităţii bugetare au ajuns, în cadrul reuniunii de conciliere din 21 noiembrie 2008, la un acord privind furnizarea parţială a finanţării pentru acest mecanism din Rezerva pentru ajutoare de urgenţă.

(2)  Întrucât suma rămasă în Rezerva pentru ajutoare de urgenţă pentru anul 2008 este insuficientă pentru a acoperi necesităţile mecanismului pentru produse alimentare, este necesară creşterea sumei respective pentru a face posibilă contribuţia rezervei la finanţarea mecanismului pentru produse alimentare.

(3)  În vederea abordării acestei situaţii excepţionale, Rezerva pentru ajutoare de urgenţă ar trebui să fie mărită la 479 218 000 EUR (preţuri curente), cu caracter unic şi excepţional pentru anul 2008.

(4)  Punctul 25 din Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară ar trebui modificat în consecinţă,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

La punctul 25 primul paragraf se adaugă următoarea teză:"

Acest cuantum este mărit în mod excepţional la 479 218 000 EUR (preţuri curente) pentru anul 2008.

"

Adoptată la Strasbourg, 18 decembrie 2008

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu Pentru Comisie

Președintele Președintele Președintele

(1) COM(2008)04502008/0149(COD).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate