Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2325(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0504/2008

Внесени текстове :

A6-0504/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0618

Приети текстове
PDF 274kWORD 41k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно проектозименението на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (2008/2325(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (IIA), и по-конкретно член 25 от него,

–   като взе предвид резултата от заседанието на комитета по съгласуване със Съвета, от 21 ноември 2008 г.,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0834),

–   като взе предвид позицията си от 4 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни(2),

–   като взе предвид член 45 и Приложение VІ, Раздел ІV, точки 1 и 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0504/2008),

А.   като има предвид, че Европейският парламент твърдо подкрепя инициативата на Комисията за създаване на нов инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ("инструмент за прехрана"), идеята, за което беше одобрена също така и от Европейския съвет на 19 и 20 юни 2008 г.;

Б.   като има предвид, че по време заседанието по съгласуване, проведено на 21 ноември 2008 г., Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за обща сума от 1 милиард евро за период от три години за финансиране на "инструмента за прехрана";

В.   като има предвид, че първоначалното предложение на Комисията предвиждаше финансиране на "инструмента за прехрана" от резерва по функция 2 от Многогодишна финансова рамка (МФР), но този подход беше отхвърлен както от Европейския парламент, така и от Съвета;

Г.   като има предвид, че Европейският парламент счете, че най-подходящото решение би представлявало преразглеждане на тавана за функция 4 от МФР, но Съветът отхвърли тази възможност;

Д.   като има предвид, че двете направления на бюджетния орган постигнаха съгласие за финансиране на "инструмента за прехрана" чрез оптимално съчетаване на резерва за спешна помощ, инструмента за осигуряване на гъвкавост и прехвърляне в рамките на функция 4 от инструмента за стабилност;

Е.   като има предвид, че това споразумение предвижда, че резервът за спешна помощ ще допринесе за финансирането на "инструмента за прехрана" с общо 340 милиона евро, от които 22 милиона от все още наличните бюджетни кредити в бюджета за 2008 г., 78 милиона от бюджетните кредити, включени в бюджета за 2009 г. и 240 милиона чрез еднократно увеличение на сумата на резерва за спешна помощ, които ще бъдат включени в бюджета за 2008 г.;

Ж.   като има предвид, че това увеличение изисква изменение на точка 25 от МИС с оглед увеличаване на средствата, налични в резерва за спешна помощ за 2008 г. до размер на 479 218 000 EUR (в текущи цени);

З.   като има предвид, че това изменение изисква одобрението от двете направления на бюджетния орган, което налага единодушно споразумение между всички държави-членки в рамките на Съвета,

1.  Приветства изменението на точка 25 от МИС, както е приложено към неговото решение от 18 декември 2008 г. (3),, което увеличава средствата, налични в резерва за спешна помощ за 2008 г. до размер на 479 218 000 EUR (в текущи цени);

2.  Отново изразява загрижеността си относно факта, че функция 4 беше изложена на постоянен натиск поради ограничения й наличен резерв, което изисква мобилизиране на извънредни механизми с оглед реагиране в спешни непредвидени ситуации; призовава да бъде направена подробна оценка на необходимостта от увеличаване на сумите, налични по тази функция, за да се позволи хармонично разработване на дългосрочни дейности в тази област, подлежащи на планиране, и да се гарантира способността на Съюза да изпълни напълно ролята си на глобален участник в международната сфера;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) OВ C 139, 14.06.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0576.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0617.

Правна информация - Политика за поверителност