Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2325(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0504/2008

Předložené texty :

A6-0504/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0618

Přijaté texty
PDF 207kWORD 40k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Návrh na změnu interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o změně interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2008/2325(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (IID), a zejména na bod 25 této dohody,

-   s ohledem na výsledek dohodovacího řízení s Radou ze dne 21. listopadu 2008,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0834),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 4. prosince 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích(2),

-   s ohledem na článek 45 a přílohu VI oddíl IV body 1) a 2) jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0504/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament rozhodně podporuje iniciativu Komise vytvořit nový nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích ("nástroj pro zajišťování potravin"), přičemž tuto myšlenku rovněž podpořila Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.–20. června 2008,

B.   vzhledem k tomu, že se Evropský parlament a Rada na dohodovacím jednání dne 21. listopadu 2008 dohodly, že poskytnou během příštích tří let na nástroj pro zajišťování potravin celkem 1 miliardu EUR,

C.   vzhledem k tomu, že původní návrh Komise počítal s financováním nástroje pro zajišťování potravin z rezervy okruhu 2 víceletého finančního rámce (VFR), ale tento přístup odmítl jak Evropský parlament, tak Evropská rada,

D.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament považoval za nejvhodnější řešení revizi stropu okruhu 4 VFR, ale Rada tuto alternativu zamítla,

E.   vzhledem k tomu, že se obě složky rozpočtového orgánu nakonec dohodly na financování nástroje pro zajišťování potravin optimální kombinací rezervy na pomoc při mimořádných událostech, nástroje pružnosti a přesunu prostředků v rámci okruhu 4 z nástroje stability,

F.   vzhledem k tomu, že podle této dohody bude na financování nástroje pro zajišťování potravin poskytnuto z rezervy na pomoc při mimořádných událostech celkem 340 milionů EUR, z nichž 22 milionů EUR bude pocházet z prostředků dosud dostupných v rozpočtu na rok 2008, 78 milionů EUR z prostředků zapsaných do rozpočtu na rok 2009 a 240 milionů EUR z jednorázového navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech, které bude zapsáno do rozpočtu na rok 2008,

G.   vzhledem k tomu, že toto zvýšení vyžaduje změnu bodu 25 IID za účelem zvýšení prostředků dostupných v rezervě na pomoc při mimořádných událostech na rok 2008 na celkových 479 218 000 EUR (v běžných cenách),

H.   vzhledem k tomu, že tato změna vyžaduje souhlas obou složek rozpočtového orgánu, což předpokládá jednomyslný souhlas všech členských států v Radě,

1.   vítá změnu bodu 25 IID přiloženou ke svému rozhodnutí ze dne 18. prosince 2008(3), která zvyšuje prostředky dostupné v rezervě na pomoc při mimořádných událostech na rok 2008 na celkových 479 218 000 EUR (v běžných cenách),

2.   znovu však opakuje své obavy, že okruh 4 byl vystaven stálému tlaku v důsledku omezeného disponibilního rozpětí, což vyžaduje získávání prostředků z výjimečných mechanismů, aby bylo možné reagovat na naléhavé nepředvídané situace; vyzývá k pečlivému vyhodnocení potřeby zvýšit prostředky, které jsou k dispozici v tomto okruhu, s cílem umožnit hladké fungování dlouhodobých aktivit, které lze v této oblasti předem naplánovat, a zajistit, aby Unie měla kapacitu k řádnému výkonu role globálního aktéra na mezinárodní scéně;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0576.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2008)0617.

Právní upozornění - Ochrana soukromí