Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2325(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0504/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0504/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0618

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 40k
2008. december 18., Csütörtök - Strasbourg
A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítási tervezete
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosításáról szóló tervezetről (2008/2325(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 25. pontjára,

–   tekintettel a Tanáccsal folytatott 2008. november 21-i egyeztető ülés eredményére,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0834),

–   a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2008. december 4-i álláspontjára(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, illetve VI. melléklete IV. szakaszának 1) és 2) pontjára,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0504/2008),

A.   mivel az Európai Parlament határozottan támogatja a Bizottság azon kezdeményezését, amely egy, fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz (az "élelmiszereszköz") létrehozására irányul, és amit 2008. június 19–20-i ülésén az Európai Tanács is üdvözölt,

B.   mivel a 2008. november 21-i egyeztető ülésen az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy három éven keresztül összesen 1 milliárd eurós finanszírozásban részesítik az élelmiszereszközt,

C.   mivel a Bizottság eredeti javaslata szerint az élelmiszereszköz finanszírozása a többéves pénzügyi keret (TPK) 2. fejezetének keretéből történne, de ezt a javaslatot mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács is elutasította,

D.   mivel az Európai Parlament úgy ítélte meg, hogy a legjobb megoldás a többéves pénzügyi keret 4. fejezete felső határértékének felülvizsgálata volna, de ezt a lehetőséget a Tanács elutasította,

E.   mivel a költségvetési hatóság két ága végül megállapodott abban, hogy az élelmiszereszköz finanszírozását a sürgősségi segélyekre képzett tartalék, a rugalmassági eszköz, és a stabilitási eszköz 4. fejezeten belüli átcsoportosításának optimális kombinációjával oldják meg,

F.   mivel a megállapodás előírja, hogy a sürgősségi segélyre képzett tartalék összesen 340 millió euróval járul hozzá az élelmiszereszközhöz, amely összegből 22 millió a 2008. évi költségvetésben még rendelkezésre álló előirányzatokból, 78 millió a 2009. évi költségvetés előirányzataiból és 240 millió a 2008. évi költségvetés sürgősségi segélyre képzett tartalékának egyszeri növeléséből kerül finanszírozásra,

G.   mivel e növekedéshez a 2008. évi sürgősségi segélyre képzett tartalék keretében rendelkezésre álló források (folyó áron) 479 218 000 euróra növelése érdekében szükség van az intézményközi megállapodás 25. pontjának módosítására,

H.   mivel ezen módosításokhoz szükség van a költségvetési hatóság mindkét ágának jóváhagyására, ami magával vonja a Tanácsban az összes tagállam egyhangú jóváhagyását,

1.   üdvözli az intézményközi megállapodás 25. pontjának módosítását (a 2008. december 18-i határozatához mellékelve)(3), amely a 2008. évi sürgősségi segélyre képzett tartalék keretében rendelkezésre álló forrásokat (folyó áron) 479 218 000 euróra növeli,

2.   megismétli azonban, hogy aggódik amiatt, hogy a 4. fejezet állandó nyomás alatt van a rendelkezésre álló keret korlátozottsága következtében, amely a kivételes mechanizmusok mobilizációját teszi szükségessé az előre nem látott sürgős helyzetek megoldása érdekében; felszólít annak alapos értékelésére, hogy szükséges-e az e fejezetben rendelkezésre álló összegek növelése annak érdekében, hogy ezen a területen biztosítható legyen a hosszú távú tervezhető tevékenységek zökkenőmentes fejlesztése és hogy az Unió a nemzetközi szférában fenntarthassa szereplői képességét;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0576.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0617.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat