Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2325(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0504/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0504/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0618

Pieņemtie teksti
PDF 202kWORD 38k
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
Grozījumi Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par projektu grozījumam Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (2008/2325(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 25. punktu,

–   ņemot vērā 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē ar Padomi panāktos rezultātus,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0834),

–   ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 4. decembra Nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu un VI pielikuma IV iedaļas 1. un 2. punktu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0504/2008),

A.   tā kā Eiropas Parlaments stingri atbalsta Komisijas iniciatīvu izveidot jaunu mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs ("Pārtikas mehānisms"), un šis ierosinājums tika atbalstīts arī Eiropadomes 2008. gada 19. un 20. jūnija sanāksmē;

B.   tā kā Eiropas Parlaments un Padome 2008. gada 21. novembra saskaņošanas sanāksmē vienojās par finansējuma ‐ kopumā EUR 1 miljards trīs gadu periodā ‐ piešķiršanu "Pārtikas mehānismam";

C.   tā kā Komisijas sākotnējā priekšlikumā bija paredzēts "Pārtikas mehānismu" finansēt no daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2. izdevumu kategorijas rezerves, taču gan Eiropas Parlaments, gan Padome šādu risinājumu noraidīja;

D.   tā kā Eiropas Parlaments uzskatīja, ka vispiemērotākais risinājums būtu pārskatīt DFS 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, taču Padome šo iespēju noraidīja;

E.   tā kā abas budžeta lēmējiestādes beidzot vienojās finansēt "Pārtikas mehānismu", optimāli izmantojot elastības instrumentu un ārkārtas palīdzības rezervi un 4. izdevumu kategorijā veicot līdzekļu pārvietošanu no stabilitātes instrumenta;

F.   tā kā šī vienošanās paredz, ka "Pārtikas mehānismam" no ārkārtas palīdzības rezerves nodrošinās apropriācijas kopumā EUR 340 miljonu apmērā, šajā nolūkā EUR 22 miljonus ņemot no 2008. gada budžetā joprojām pieejamām apropriācijām, EUR 78 miljonus ‐ no 2009. gada budžetā iekļautajām apropriācijām un EUR 240 miljonus ‐ 2008. gada budžetā iekļaujot ārkārtas palīdzības rezerves vienreizēju palielinājumu;

G.   tā kā šī palielinājuma dēļ ir jāizdara grozījums Iestāžu nolīguma 25. punktā, lai palielinātu ārkārtas palīdzības rezervē 2008. gadā pieejamos līdzekļus līdz EUR 479 218 000 (pašreizējās cenās);

H.   tā kā šis grozījums jāapstiprina abām budžeta lēmējiestādēm, un tas nozīmē, ka visām dalībvalstīm vienprātīgi jāvienojas Padomē,

1.   atzinīgi vērtē 2008. gada 18. decembra lēmuma(3) pielikumā iekļauto Iestāžu nolīguma 25. punkta grozījuma projektu, ar ko palielina ārkārtas palīdzības rezervē 2008. gadā pieejamos līdzekļus līdz EUR 479 218 000 (pašreizējās cenās);

2.   tomēr atkārtoti pauž bažas, ka situācija 4. izdevumu kategorijā pastāvīgi ir saspringta, jo tajā pieejamā rezerve nav pietiekama, kā dēļ atkārtoti ir jāizmanto ārkārtas mehānismi, lai reaģētu uz neatliekamām un neparedzētām situācijām; aicina pamatīgi izvērtēt nepieciešamību palielināt šajā izdevumu kategorijā pieejamās summas, lai nodrošinātu ilgtermiņā plānojamu darbību netraucētu norisi šajā jomā un Eiropas Savienības spēju pilnībā iesaistīties pasaules procesos starptautiskā mērogā;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0576.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0617.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika