Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2325(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0504/2008

Texte depuse :

A6-0504/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0618

Texte adoptate
PDF 198kWORD 41k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
Modificarea Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la un proiect de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (2008/2325(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII), în special punctul 25,

–   având în vedere rezultatele reuniunii de conciliere din 21 noiembrie 2008 cu Consiliul,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0834),

–   având în vedere poziţia sa din 4 decembrie 2008 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de creare a unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare(2),

–   având în vedere articolul 45 și anexa VI secțiunea IV punctele 1 și 2 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0504/2008),

A.   întrucât Parlamentul European sprijină cu fermitate inițiativa Comisiei de a crea un nou mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare ( "mecanismul alimentar"), iniţiativă care a fost de asemenea aprobată de Consiliul European din 19 și 20 iunie 2008;

B.   întrucât, la reuniunea de concertare din 21 noiembrie 2008, Parlamentul European și Consiliul au aprobat finanțarea "mecanismului alimentar" cu o sumă totală de 1 miliard EUR, pe o perioadă de trei ani;

C.   întrucât propunerea inițială a Comisiei prevedea finanțarea "mecanismului alimentar" din marja de la rubrica 2 din cadrul financiar multianual (CFM), dar această abordare a fost respinsă atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu;

D.   întrucât Parlamentul European a considerat că cea mai adecvată soluție ar fi revizuirea plafonului de la rubrica 4 din CFM, dar Consiliul a respins această opțiune;

E.   întrucât cele două ramuri ale autorității bugetare au convenit în final să finanțeze "mecanismul alimentar" printr-o combinație optimă dintre rezerva pentru ajutor de urgență, instrumentul de flexibilitate, și redistribuirea, în cadrul rubricii 4, a unor sume de la instrumentul pentru stabilitate;

F.   întrucât acest acord prevede ca rezerva pentru ajutor de urgență să contribuie la finanțarea "mecanismului alimentar" cu o sumă totală de 340 milioane EUR, din care 22 milioane EUR din creditele încă disponibile în bugetul 2008 , 78 milioane din creditele înscrise în bugetul pentru anul 2009 și 240 milioane EUR prin intermediul unei creșteri excepționale a valorii rezervei pentru ajutor de urgență care urmează să fie înscrisă în buget în 2008;

G.   întrucât această creștere necesită modificarea punctului 25 din AII pentru a majora fondurile disponibile în cadrul rezervei pentru ajutor de urgență pentru 2008 la 479 218 000 EUR (la prețurile curente);

H.   întrucât această modificare necesită aprobarea celor două ramuri ale autorității bugetare, ceea ce implică acordul unanim al tuturor statelor membre în cadrul Consiliului;

1.   salută modificarea punctului 25 din AII astfel cum este anexat deciziei sale din 18 decembrie 2008(3), care majorează fondurile disponibile în cadrul rezervei pentru ajutor de urgență pentru 2008 la 479 218 000 EUR (la prețurile curente);

2.   își reiterează totuși preocupările cu privire la faptul că rubrica 4 a fost supusă unei presiuni permanente ca urmare a marjei disponibile limitate, ceea ce face necesară mobilizarea unor mecanisme excepționale pentru a răspunde unor situații urgente și neprevăzute; solicită o evaluare detaliată a necesității de a majora sumele disponibile în cadrul acestei rubrici pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților care pot fi programate pe termen lung în acest domeniu și pentru a garanta capacitatea Uniunii de a-și juca pe deplin rolul de actor global pe scena internațională;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0576.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2008)0617.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate