Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2317(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0474/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0474/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0619

Elfogadott szövegek
PDF 278kWORD 40k
2008. december 18., Csütörtök - Strasbourg
Az EU Szolidaritási Alapja
P6_TA(2008)0619A6-0474/2008
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 26. pontjára,

–   tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(2),

–   tekintettel a Szolidaritási Alapról szóló, 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott, európai parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozatra,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0474/2008),

1.   jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt határozatot;

2.   utasítja elnökét, hogy írja alá a határozatot a Tanács elnökével, és intézkedjék annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást – mellékletével együtt – a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1.o.
(2) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2008. december 18.

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 26. pontjára,

– tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(2),

– tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapot (Alap) hozott létre, hogy kifejezze szolidaritását a katasztrófák által sújtott régiók lakosságával szemben.

(2)  A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi.

(3)  A 2012/2002/EK rendelet tartalmazza azon rendelkezéseket, amelyek révén az Alap felhasználható.

(4)  Ciprus kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére a szárazság okozta csapás miatt.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése javára 7 605 445 euró összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Strasbourgban, 2008. december 18-án.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 139., 2006.06.14., 1. o.
(2) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat