Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2317(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0474/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0474/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0619

Pieņemtie teksti
PDF 348kWORD 39k
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana
P6_TA(2008)0619A6-0474/2008
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 26. punktu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(2),

–   ņemot vērā 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju par ES Solidaritātes fondu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A6-0474/2008),

1.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.   uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

3.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 18. decembris)

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 26. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(2),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk "Fonds"), lai apliecinātu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)  Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu Fondu var izmantot, nepārsniedzot EUR 1 miljarda maksimālo apjomu gadā.

(3)  Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir paredzēta Fonda izmantošanas kārtība.

(4)  Kipra ir iesniegusi pieteikumu Fonda izmantošanai saistībā ar katastrofu, ko izraisījis sausums,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu EUR 7 605 445 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2008. gada 18. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika