Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2321(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0493/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0493/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0620

Elfogadott szövegek
PDF 288kWORD 45k
2008. december 18., Csütörtök - Strasbourg
A rugalmassági eszköz igénybevétele: a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 27. pontjára,

–   tekintettel a 2008. június 19-20-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseire,

–   tekintettel a 2008. december 4-i háromoldalú megbeszélés eredményeire,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0493/2008),

A.   mivel az Európai Parlament határozottan támogatja a Bizottság azon kezdeményezését, amely egy, a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz (élelmiszereszköz) létrehozására irányul, amelynek ötletét a 2008. június 19-20-i Európai Tanács is üdvözölte,

B.   mivel a 2008. november 21-i egyeztető ülésen az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy három éven keresztül összesen 1 milliárd euróval finanszírozzák az élelmiszereszközt,

C.   mivel a Bizottság eredeti javaslata szerint az élelmiszereszköz finanszírozása a többéves pénzügyi keret (TPK) 2. fejezetének keretéből történne, de ezt a megközelítést mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács elutasította,

D.   mivel az Európai Parlament úgy ítélte meg, hogy a legjobb megoldás a TPK 4. fejezete felső határértékének felülvizsgálata volna, de ezt a lehetőséget a Tanács elutasította,

E.   mivel a költségvetési hatóság két ága végül megállapodott abban, hogy az élelmiszereszköz finanszírozását a rugalmassági eszköz, a sürgősségi segélyekre képzett tartalék és a stabilitási eszköz 4. fejezeten belüli átcsoportosításának optimális kombinációjával oldják meg,

F.   mivel a költségvetési hatóság mindkét ága egyetért abban, hogy a rugalmassági eszköznek hozzá kell járulnia az élelmiszereszköz finanszírozásához, az ezen eszköz keretében rendelkezésre álló 730 millió euróból 420 millió eurónak a 2009-es költségvetésben történő igénybe vételével,

G.   mivel az intézményközi megállapodás három éves fennállása óta ez már a második év, amikor sor kerül ezen eszköz igénybevételére,

H.   mivel ez azt mutatja, hogy az ilyen jellemzőkkel rendelkező – azaz a fel nem használt alapok átvitelét lehetővé tévő - eszköznek az intézményközi megállapodásba történő beépítése az Európai Parlament által megalapozott volt, annak ellenére, hogy sok tagállam tiltakozását váltotta ki,

I.   mivel ez azt is mutatja – mint ahogyan az előre nem látott sürgős helyzet megoldására egyéb kivételes mechanizmusok igénybevételének újra és újra felmerülő igénye is -, hogy folyamatos problémák vannak a TPK egyes fejezeteinek kereteiben rendelkezésre álló alapok elégtelensége miatt, különösen a 4. fejezetben,

1.   üdvözli az egyeztetés során elért megállapodást a rugalmassági eszköznek az élelmiszereszköz javára a 2009-es költségvetésben történő, összesen 420 millió eurós felhasználására vonatkozóan;

2.   jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt határozatot;

3.   megismétli azonban, hogy aggódik amiatt, hogy a 4. fejezet állandó nyomás alatt van a rendelkezésre álló keret korlátozottsága következtében, amely az e fejezethez tartozó rugalmassági mechanizmusok ismételt mobilizációját teszi szükségessé az előre nem látott sürgős helyzetek megoldása érdekében; felszólít annak alapos értékelésére, hogy szükséges-e az e fejezetben rendelkezésre álló összegek növelése annak érdekében, hogy ezen a területen biztosítható legyen a hosszú távú tervezhető tevékenységek zökkenőmentes fejlesztése és hogy az Unió a nemzetközi szférában fenntarthassa szereplői képességét;

4.   utasítja elnökét, hogy írja alá a határozatot a Tanács elnökével, és intézkedjék annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.   utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. december 18.)

a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontja alapján történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 27. pontja ötödik bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2008. november 21-i egyeztető ülésen a költségvetési hatóság két ága megállapodott, hogy a 2009. évi költségvetésben a 4. megnevezés felső határán túl 420 millió EUR összeggel igénybe veszi a rugalmassági eszközt a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz finanszírozásának kiegészítésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió általános költségvetésében a 2009-es pénzügyi évre a rugalmassági eszközt 420 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat formájában veszik igénybe.

Ezt az összeget a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz 4. megnevezésben biztosított finanszírozásának kiegészítésére kell felhasználni.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2008. december 18-án.

Az Európai Parlament részéről A Tanács részéről

Az elnök Az elnök

(1) HL C 139., 2006.06.14., 1.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat