Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2316(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0481/2008

Předložené texty :

A6-0481/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0621

Přijaté texty
PDF 197kWORD 34k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Opravný rozpočet č. 10/2008
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, Oddíl III - Komise (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na článek 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008 schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 11/2008 na rozpočtový rok 2008, který Komise předložila dne 7. listopadu 2008 (KOM(2008)0731),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 sestavený Radou dne 27. listopadu 2008 (16264/2008 – C6-0461/2008),

-   s ohledem na článek 69 a na přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0481/2008),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 10 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 zahrnuje následující položky:

   - uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 7,6 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby v souvislosti s vážným obdobím sucha na Kypru;
   - odpovídající snížení prostředků na platby o 7,6 milionu EUR v rozpočtové položce 13 04 02 – Fond soudržnosti,

B.   vzhledem k tomu, že účelem NOR č. 10/2008 je formálně zapsat tyto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2008,

C.   vzhledem k tomu, že po zrušení NOR č. 8/2008 Rada přijala předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 11/2008 jako NOR č. 10/2008,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 14. 3. 2008.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí