Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2316(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0481/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0481/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0621

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 34k
2008. december 18., Csütörtök - Strasbourg
10/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezet
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 10/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2007. december 13-án fogadtak el véglegesen(2) ,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2008. november 7-én előterjesztett 11/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2008)0731),

–   tekintettel a Tanács által 2008. november 27-én megállapított, 10/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetre (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0481/2008),

A.   mivel a 2008-as általános költségvetésre vonatkozó 10. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbi elemeket tartalmazza:

   az EU Szolidaritási Alapjának 7,6 millió euró értékben történő igénybevétele a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban a Cipruson bekövetkezett súlyos szárazságot követően,
   ennek megfelelően a 13 04 02. Kohéziós Alap költségvetési tétel kifizetési előirányzatainak 7,6 millió euróval történő csökkentése,

B.   mivel a 10/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet célja ezen költségvetési módosítás előírások szerinti belefoglalása a 2008. évi költségvetésbe,

C.   mivel a 8/2008. számú költségvetés-módosítási tervezet visszavonását követően a Tanács a 11/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet 10/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetként elfogadta,

1.   tudomásul veszi a 11/2008. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

2.   módosítás nélkül jóváhagyja a 10/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(2) HL L 71., 2008.3.14.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat