Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2316(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0481/2008

Pateikti tekstai :

A6-0481/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0621

Priimti tekstai
PDF 199kWORD 33k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektas
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projekto, III skirsnis - Komisija (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2007 m. gruodžio 13 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 11/2008 projektą, kurį Komisija pateikė 2008 m. lapkričio 7 d. (COM(2008)0731),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektą, kurį Taryba sudarė 2008 m. lapkričio 27 d. (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0481/2008),

A.   kadangi 2008 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 10 projekte (TBP) numatyta:

   po didelės sausros Kipre mobilizuoti ES solidarumo fondo lėšas – 7,6 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų,
   atitinkamai 7,6 mln. EUR sumažinti mokėjimų asignavimų sumą, numatytą 13 04 02 biudžeto eilutėje "Sanglaudos fondas",

B.   kadangi pagal TBP Nr. 10/2008 siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto patikslinimus į 2008 m. biudžetą,

C.   kadangi Taryba patvirtino preliminarų taisomojo biudžeto projektą (PTBP) Nr. 11/2008 kaip TBP Nr. 10/2008, nes atšauktas TBP Nr. 8/2008,

1.   atsižvelgia į preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 11/2008 projektą;

2.   patvirtina TBP Nr. 10/2008 be pakeitimų;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 71, 2008 3 14.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika