Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2316(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0481/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0481/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0621

Pieņemtie teksti
PDF 199kWORD 33k
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
Budžeta grozījums Nr. 10/2008
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu, III iedaļa - Komisija (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2007. gada 13. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. gada budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2008. gada 7. novembrī (COM(2008)0731),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu, ko Padome apstiprināja 2008. gada 27. novembrī (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0481/2008),

A.   tā kā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 10 projekts attiecas uz šādiem jautājumiem:

   ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai nodrošinātu EUR 7,6 miljonus saistību un maksājumu apropriācijās saistībā ar nopietnu sausumu Kiprā,
   attiecīgs maksājumu apropriāciju samazinājums EUR 7,6 miljonu apmērā 13 04 02. pozīcijā "Kohēzijas fonds";

B.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projekts ir paredzēts, lai šīs korekcijas oficiāli iekļautu 2008. finanšu gada budžetā;

C.   tā kā Padome pēc budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projekta atcelšanas ir apstiprinājusi budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu kā budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu,

1.   pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 11/2008 provizorisko projektu;

2.   apstiprina budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projektu bez grozījumiem;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 71, 14.3.2008.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika