Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2316(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0481/2008

Texte depuse :

A6-0481/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0621

Texte adoptate
PDF 195kWORD 34k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
Proiect de buget rectificativ nr. 10/2008
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 10/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, secţiunea III - Comisia (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, adoptat definitiv la 13 decembrie 2007(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 11/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 prezentat de Comisie la 7 noiembrie 2008 (COM(2008)0731),

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 10/2008 stabilit de Consiliu la 27 noiembrie 2008 (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0481/2008),

A.   întrucât proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 10 la bugetul general 2008 vizează următoarele aspecte:

   - mobilizarea unei sume de 7,6 milioane EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE, în urma unei secete puternice care a afectat Cipru;
   - o reducere corespunzătoare a creditelor de plată în valoare de 7,6 milioane EUR de la linia bugetară 13 04 02 - Fondul de coeziune;

B.   întrucât scopul PBR nr. 10/2008 este acela de a înscrie formal aceste ajustări în bugetul 2008;

C.   întrucât Consiliul a adoptat proiectul preliminar de buget rectificativ (PPBR) nr. 11/2008 ca PBR nr. 10/2008, în urma anulării PBR nr. 8/2008,

1.   ia act de proiectul preliminar de buget rectificativ nr. 11/2008;

2.   aprobă PBR nr. 10/2008 nemodificat;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 71, 14.3.2008.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate