Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0018(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0441/2008

Předložené texty :

A6-0441/2008

Rozpravy :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0626

Přijaté texty
PDF 285kWORD 106k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Směrnice o bezpečnosti hraček ***I
P6_TA(2008)0626A6-0441/2008
OPRAVY
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0009),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0039/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0441/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   bere na vědomí prohlášení Komise připojená k tomuto usnesení;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 18. prosince 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o bezpečnosti hraček
P6_TC1-COD(2008)0018

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/48/ES.)


PŘÍLOHA

Prohlášení Komise

Prohlášení Evropské komise ke sledování bezpečnostních aspektů (článek 48)

Po vstupu revidované směrnice o bezpečnosti hraček v platnost bude Komise pečlivě sledovat veškerý vývoj v souvislosti s jejím prováděním, zejména pokud jde o použití postupů posuzování shody stanovených v kapitole IV, s cílem posoudit, zda zajišťuje odpovídající úroveň bezpečnosti hraček.

Revidovaná směrnice o bezpečnosti hraček stanoví povinnost členských států podávat zprávy o situaci, pokud jde o bezpečnost hraček, účinnost směrnice a dozor nad trhem prováděný členskými státy.

Hodnocení Komise bude mimo jiné vycházet ze zpráv členských států, které mají být předloženy tři roky po datu počátku použitelnosti směrnice, se zvláštním zřetelem na dozor nad trhem v Evropské unii a na jejích vnějších hranicích.

Komise podá zprávu Evropskému parlamentu nejpozději jeden rok po předložení zpráv členskými státy.

Prohlášení Evropské komise k požadavkům na hračky navržené tak, aby vydávaly zvuk (příloha II část I bod 10)

Na základě nových základních bezpečnostních požadavků na hračky navržené tak, aby vydávaly zvuk, stanovených směrnicí o bezpečnosti hraček pověří Komise CEN, aby stanovil revidovanou normu omezující maximální hodnoty impulzního a déletrvajícího hluku, který vydávají hračky, s cílem chránit odpovídajícím způsobem děti před riziky poškození sluchu.

Prohlášení Evropské komise ke klasifikaci knih (příloha I bod 17)

S ohledem na obtíže, s nimiž jsou spojeny příslušné zkoušky požadované podle harmonizovaných norem pro hračky EN 71:1 pro knihy vyrobené z kartonu a papíru, pověří Komise CEN stanovením revidované normy pro odpovídající zkoušky dětských knih.

Právní upozornění - Ochrana soukromí