Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0018(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0441/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0441/2008

Debates :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0626

Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 107k
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
Rotaļlietu drošums ***I
P6_TA(2008)0626A6-0441/2008
KĻŪDU LABOJUMI
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rotaļlietu drošumu (COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0009),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0039/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0441/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus (pielikumā);

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 18. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. .../2009/EK par rotaļlietu drošumu
P6_TC1-COD(2008)0018

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2009/48/EK.)


PIELIKUMS

Komisijas paziņojumi

Eiropas Komisijas paskaidrojums par drošuma aspektu uzraudzību (48. pants)

Kad būs stājusies spēkā pārstrādātā direktīva par rotaļlietu drošumu, Komisija rūpīgi uzraudzīs to, kā notiek tās īstenošana, lai novērtētu, vai tā nodrošina pienācīgu rotaļlietu drošuma līmeni, īpaši saistībā ar IV nodaļā izklāstītajām atbilstības novērtēšanas procedūrām. 

Pārstrādātā direktīva par rotaļlietu drošumu dalībvalstīm nosaka ziņošanas pienākumu par rotaļlietu drošuma stāvokli, direktīvas efektivitāti un dalībvalstu īstenoto tirgus uzraudzību.

Komisija novērtējumu pamatos, inter alia, ar dalībvalstu ziņojumiem, kas tiks iesniegti trīs gadus pēc direktīvas piemērošanas datuma, un īpašu uzmanību pievērsīs tirgus uzraudzībai Eiropas Savienībā un pie tās ārējām robežām.

Vēlākais gadu pēc tam, kad dalībvalstis būs iesniegušas ziņojumus, Komisija sniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam.

Eiropas Komisijas paskaidrojums par prasībām saistībā ar rotaļlietām, kas paredzētas skaņas radīšanai (II pielikums I.10 punkts)

Komisija pilnvaros Eiropas Standartizācijas komiteju mainīt atbilstīgi pārstrādātajai direktīvai par rotaļlietu drošumu standartu, kas nosaka rotaļlietu radīto impulstrokšņu un ilgstošo trokšņu maksimālo pieļaujamo stiprumu, lai adekvāti aizsargātu bērnus pret dzirdes bojājumiem.

Eiropas Komisijas paskaidrojums par grāmatu klasifikāciju (I pielikuma 17. punkts)

Ņemot vērā, kas ar attiecīgajiem tekstiem harmonizētajos rotaļlietu drošuma standartos EN 71:1 saistībā ar grāmatām, kas izgatavotas no kartona un papīra, Komisija pilnvaros Eiropas Standartizācijas komiteju mainīt standartu par bērnu grāmatu adekvātu testēšanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika