Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0018(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0441/2008

Predkladané texty :

A6-0441/2008

Rozpravy :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0626

Prijaté texty
PDF 285kWORD 74k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Bezpečnosť hračiek ***I
P6_TA(2008)0626A6-0441/2008
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0009),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0039/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0441/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   berie na vedomie vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o bezpečnosti hračiek
P6_TC1-COD(2008)0018

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/48/ES.)


PRÍLOHA

Vyhlásenia Komisie

Vyhlásenie Komisie o monitorovaní bezpečnostných aspektov (článok 48)

Po nadobudnutí účinnosti revidovanej smernice o bezpečnosti hračiek bude Komisia dôkladne monitorovať celý vývoj v súvislosti s jej vykonávaním s cieľom posúdiť, či zaisťuje bezpečnosť hračiek na primeranej úrovni, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie postupov posudzovania zhody, ako sa ustanovuje v kapitole IV.

Revidovaná smernica o bezpečnosti hračiek ustanovuje povinnosť členských štátov podávať správy o situácii týkajúcej sa bezpečnosti hračiek, účinnosti smernice a dohľadu nad trhom vykonávaného členskými štátmi.

Hodnotenie Komisie bude okrem iného založené na správach členských štátov, ktoré sa majú predložiť tri roky od dátumu uplatňovania smernice s osobitným zameraním na dohľad nad trhom v Európskej únii a na jej vonkajších hraniciach.

Najneskôr rok po predložení správ členskými štátmi Komisia podá správu Európskemu parlamentu.

Vyhlásenie Komisie o požiadavkách týkajúcich sa hračiek, ktoré sú navrhnuté tak, aby vydávali zvuk (príloha II časť I bod 10)

Na základe novej základnej bezpečnostnej požiadavky pre hračky, ktoré sú podľa smernice o bezpečnosti hračiek navrhnuté tak, aby vydávali zvuk, Komisia poverí CEN, aby vypracoval revidovanú normu, ktorá obmedzí maximálne hladiny impulzného hluku a nepretržitého hluku, ktorý hračky vydávajú, s cieľom primerane chrániť deti pred rizikom poškodenia sluchu.

Vyhlásenie Komisie o klasifikácii kníh

Pri zohľadnení ťažkostí súvisiacich s príslušnými skúškami požadovanými podľa harmonizovaných noriem pre hračky EN 71:1 pre knihy vyrobené z kartónu a papiera, Komisia poverí CEN ustanovením revidovanej normy, ktorá sa vzťahuje na primerané skúšky detských kníh.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia