Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0069(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0438/2008

Esitatud tekstid :

A6-0438/2008

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.12

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0627

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 60k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas ***I
P6_TA(2008)0627A6-0438/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja koolituse valdkonnas (KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0179);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0163/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A6-0438/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2009/.../EÜ Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas
P6_TC1-COD(2008)0069

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (18. juuni 2009. aasta soovitus 2009/C 155/01) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika