Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0069(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0438/2008

Ingediende teksten :

A6-0438/2008

Debatten :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.12

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0627

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 34k
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg
Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding ***I
P6_TA(2008)0627A6-0438/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0179),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 149, lid 4 en artikel 150, lid 4, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0163/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0438/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 december 2008 met het oog op de aanneming van Aanbeveling 2009/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding
P6_TC1-COD(2008)0069

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Aanbeveling 2009/C 155/01 van 18 juni 2009.)

Juridische mededeling - Privacybeleid