Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0069(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0438/2008

Texte depuse :

A6-0438/2008

Dezbateri :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.12

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0627

Texte adoptate
PDF 273kWORD 27k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
Cadrul European de Referinţã pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională ***I
P6_TA(2008)0627A6-0438/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (COM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0179),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 149 alineatul (4) și articolul 150 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0163/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A6-0438/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Recomandării 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională
P6_TC1-COD(2008)0069

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Recomandarea 2009/C 155/01 din 18 iunie 2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate