Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0424/2008

Внесени текстове :

A6-0424/2008

Разисквания :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0628

Приети текстове
PDF 274kWORD 34k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) ***I
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0180),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 149, параграф 4 и 150, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0162/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становището на Комисията по култура и образование (A6-0424/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 декември 2008 г. с оглед приемането на препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)
P6_TC1-COD(2008)0070

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Препоръка 2009/C 155/02 от 18 юни 2009 г.)

Правна информация - Политика за поверителност