Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0070(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0424/2008

Esitatud tekstid :

A6-0424/2008

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0628

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 62k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg
Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) ***I
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0180);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0162/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A6-0424/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2009/.../EÜ Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohta
P6_TC1-COD(2008)0070

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (18. juuni 2009. aasta soovitus 2009/C 155/02) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika