Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0070(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0424/2008

Ingediende teksten :

A6-0424/2008

Debatten :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0628

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 34k
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg
Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) ***I
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0180),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 149, lid 4, en 150, lid 4, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0162/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0424/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 december 2008 met het oog op de aanneming van Aanbeveling 2009/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET)
P6_TC1-COD(2008)0070

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Aanbeveling 2009/C 155/02 van 18 juni 2009.)

Juridische mededeling - Privacybeleid