Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0070(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0424/2008

Teksty złożone :

A6-0424/2008

Debaty :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0628

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 64k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***I
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0180),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 149 ust. 4 i art. 150 ust. 4 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0162/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A6-0424/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)
P6_TC1-COD(2008)0070

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, zaleceniu 2009/C 155/02 z dnia 18 czerwca 2009.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności