Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0424/2008

Texte depuse :

A6-0424/2008

Dezbateri :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0628

Texte adoptate
PDF 271kWORD 28k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) ***I
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind înfiinţarea unui Sistem European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) (COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0180),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 149 alineatul (4) şi articolul 150 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0162/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0424/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Recomandării 2009/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unui Sistem European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (SECEFP)
P6_TC1-COD(2008)0070

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Recomandarea 2009/C 155/02 din 18 iunie 2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate