Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0070(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0424/2008

Predkladané texty :

A6-0424/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0628

Prijaté texty
PDF 274kWORD 42k
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0180),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0162/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0424/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET)
P6_TC1-COD(2008)0070

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, odporúčaniu 2009/C 155/02 z 18. júna 2009.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia