Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0424/2008

Ingivna texter :

A6-0424/2008

Debatter :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0628

Antagna texter
PDF 190kWORD 63k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0180),

–   med beaktande av artikel 251.2, och artiklarna 149.4 och 150.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0162/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-0424/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2009/.../EG om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)
P6_TC1-COD(2008)0070

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, rekommendation 2009/C 155/02 av den 18 juni 2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy