Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0082(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0480/2008

Внесени текстове :

A6-0480/2008

Разисквания :

PV 16/12/2008 - 20
CRE 16/12/2008 - 20

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.14

Приети текстове :

P6_TA(2008)0629

Приети текстове
PDF 274kWORD 34k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I
P6_TA(2008)0629A6-0480/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0213),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0181/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0480/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 18 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити
P6_TC1-COD(2008)0082

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/44/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност