Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0082(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0480/2008

Ingediende teksten :

A6-0480/2008

Debatten :

PV 16/12/2008 - 20
CRE 16/12/2008 - 20

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.14

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0629

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 39k
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg
Effectentransacties en financiëlezekerheidsovereenkomsten ***I
P6_TA(2008)0629A6-0480/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0213),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0181/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A6-0480/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 december 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2009/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft
P6_TC1-COD(2008)0082

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2009/44/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid