Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0082(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0480/2008

Texte depuse :

A6-0480/2008

Dezbateri :

PV 16/12/2008 - 20
CRE 16/12/2008 - 20

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.14

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0629

Texte adoptate
PDF 272kWORD 28k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I
P6_TA(2008)0629A6-0480/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0213),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0181/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0480/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 18 decembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private
P6_TC1-COD(2008)0082

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/44/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate