Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0199(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0494/2008

Teksty złożone :

A6-0494/2008

Debaty :

PV 16/12/2008 - 21
CRE 16/12/2008 - 21

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0630

Teksty przyjęte
PDF 270kWORD 28k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
Systemy gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I
P6_TA(2008)0630A6-0494/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0661),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła projekt Parlamentowi (C6-0361/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0494/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty
P6_TC1-COD(2008)0199

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/14/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności