Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0494/2008

Ingivna texter :

A6-0494/2008

Debatter :

PV 16/12/2008 - 21
CRE 16/12/2008 - 21

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0630

Antagna texter
PDF 192kWORD 61k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen ***I
P6_TA(2008)0630A6-0494/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0661),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0361/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0494/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen
P6_TC1-COD(2008)0199

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/14/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy