Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0462/2008

Pateikti tekstai :

A6-0462/2008

Debatai :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0631

Priimti tekstai
PDF 271kWORD 35k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Vidutinių įmonių informacijos atskleidimo prievolės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimo prievolė ***I
P6_TA(2008)0631A6-0462/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB dėl vidutinėms įmonėms taikomų tam tikrų atskleidimo reikalavimų ir įpareigojimo rengti konsoliduotą atskaitomybę (COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0195),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 44 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0173/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A6-0462/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją perduoti klausimą svarstyti Parlamentui dar kartą, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 18 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB, kiek tai susiję su vidutinio dydžio bendrovėms taikomais atskleidimo reikalavimais ir pareiga rengti konsoliduotą atskaitomybę
P6_TC1-COD(2008)0084

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/49/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika