Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0462/2008

Ingivna texter :

A6-0462/2008

Debatter :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0631

Antagna texter
PDF 192kWORD 26k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I
P6_TA(2008)0631A6-0462/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG när det gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0195),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0173/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0462/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning
P6_TC1-COD(2008)0084

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/49/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy