Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2690(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0627/2008

Předložené texty :

B6-0627/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0632

Přijaté texty
PDF 199kWORD 37k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Přístup Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF
P6_TA(2008)0632B6-0627/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o přístupu Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF

Evropský parlament,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů(1),

-   s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (KOM(2006)0244) a na svůj postoj ze dne 20. listopadu 2008(2) o tomto návrhu,

-   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Radě k přístup Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF (O-0116/2008),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že za deset let od doby, co byl v roce 1999 zřízen OLAF jako operativní úřad na ochranu finančních zájmů Společenství, získal tento úřad cenné zkušenosti v boji proti podvodům a úplatkářství,

B.   vzhledem k tomu, že právní rámec pro činnost úřadu OLAF by měl být zdokonalen na základě zkušeností, které úřad při své práci získal,

C.   vzhledem k tomu, že obě složky legislativního orgánu EU by měly úzce spolupracovat v rámci postupu spolurozhodování, aby byl právní rámec pro boj proti podvodům přizpůsoben aktuálním potřebám,

D.   vzhledem k tomu, že Parlament valnou většinou úspěšně uzavřel dne 20. listopadu 2008 první čtení týkající se změny nařízení (ES) č. 1073/1999 (nařízení o úřadu OLAF),

1.   domnívá se, že je naléhavě zapotřebí vyjasnit právní rámec pro činnost úřadu OLAF s cílem dále zvyšovat účinnost vyšetřování případů podvodu a zajistit nezbytnou nezávislost úřadu OLAF, a to s plným zohledněním zkušeností, které úřad OLAF získal od svého vzniku v roce 1999, kdy nahradil jednotku UCLAF;

2.   připomíná Radě, že výše zmíněný postoj Parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 povede k výraznému zlepšení účinnosti a kvality vyšetřování úřadu OLAF prostřednictvím posílení procesních záruk, úlohy dozorčího výboru, presumpce neviny, práva vyšetřovaných na obhajobu a práva informátorů, přijetí jasných a transparentních pravidel vyšetřování a zlepšení spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány a s institucemi EU;

3.   naléhavě vyzývá francouzské a české předsednictví, aby předložila časový plán jednání s Parlamentem, jejichž základem bude nařízení (ES) č. 1073/1999, a potvrdily tak, že vyvíjejí všemožné úsilí, aby zajistily brzké přijetí společného postoje a aby nedošlo k dalším neodůvodněným zpožděním;

4.   soudí, že postoj Rady klonící se k prosté konsolidaci tří stávajících právních základů pro vyšetřování prováděná úřadem OLAF není dostatečným argumentem pro to, aby nebyla okamžitě zahájena jednání o nařízení (ES) č. 1073/1999, protože prostá konsolidace nijak nezlepší právní rámec pro vyšetřování podvodů vedené úřadem OLAF, a je tedy z hlediska potřeby posílit boj proti podvodům ztrátou značného množství času; je tudíž pro přepracování právních předpisů EU proti podvodům, které zahrnují nařízení (ES) č. 1073/1999 (Euratom, ES), č. 2185/96 a (ES, Euratom) č. 2988/95, přičemž základem tohoto přepracování by mělo být revidované nařízení (ES) č. 1073/1999;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, příslušným výborům parlamentů členských států, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním kontrolním orgánům členských států.

(1) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0553.

Právní upozornění - Ochrana soukromí