Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2133(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0447/2008

Pateikti tekstai :

A6-0447/2008

Debatai :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0634

Priimti tekstai
PDF 333kWORD 118k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Klastočių poveikis tarptautinei prekybai
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klastočių poveikio tarptautinei prekybai (2008/2133(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pranešimą "Klastočių ir piratavimo ekonominis poveikis",

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. komunikatą "Įgyvendinant bendrijos Lisabonos programą. Augimą ir užimtumą skatinanti šiuolaikiška MVĮ politika" (COM(2005)0551),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. spalio 4 d. komunikatą "Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis" (COM(2006)0567),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. balandžio 18 d. komunikatą "Globalioji Europa: glaudesnė partnerystė siekiant užtikrinti Europos eksportuotojų patekimą į rinkas" (COM(2007)0183),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl ES strategijos siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 22 d. rezoliuciją "Pasaulinė Europa. Išoriniai konkurencingumo aspektai"(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl prekybos politikos įgyvendinimo taikant veiksmingas importo ir eksporto taisykles ir procedūras(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl ES ir JAV transatlantinių ekonominių santykių(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 12 d. rezoliuciją dėl ekonominių ir prekybinių ES ir Mercosur santykių siekiant sudaryti tarpregioninį asociacijos susitarimą(5),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl prekybos ir ekonominių santykių su Korėja(6),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 8 d. rezoliuciją dėl prekybos ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos šalių asociacija (ASEAN)(7),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvų(8),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. spalio 24 d. komunikatą "ES ir Kinija: artimesnės partnerės, didesnė atsakomybė" (COM(2006)0631) ir į kartu pateikiamą darbo dokumentą "Artimesni partnerių ryšiai, didesnė atsakomybė. Politikos dokumentas. ES ir Kinijos prekyba ir investicijos: konkurencija ir partnerystė" (COM(2006)0632),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3286/94, nustatantį Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Bendrijos teisių įgyvendinimą(9) (Prekybos kliūčių reglamentą),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2008 liepos 16 d. komunikatą "Europos pramoninės nuosavybės teisių strategija" (COM(2008)0465),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2001 m. vasario 21 d. komunikatą "Veiksmų programa: sustiprinta kova su ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkulioze mažinant skurdą" (COM(2001)0096),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. vasario mėn. 26 d. Komisijos komunikatą "Atnaujinta EB veiksmų programa: sustiprinta kova su ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkulioze mažinant skurdą. Sprendžiami klausimai ir ateities iššūkiai" (COM(2003)0093),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2004 spalio 26 d. komunikatą "Nuosekli Europos politikos užsienio veiksmų struktūra kovai su ŽIV (AIDS), maliarija ir tuberkulioze" (COM(2004)0726),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 816/2006 dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo(10),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo(11) (BTLS reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2008 m. gegužės 19 d. Bendrijos muitinės veiklos kovojant su klastojimu ir piratavimu ataskaitą – Europos sienos rezultatai 2007 m.,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 450/2008, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas)(12),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 1 d. Komisijos komunikatą "Muitų sąjungos raidos strategija" (COM(2008)0169),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 26 d. iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (COM(2006)0168),

–   atsižvelgdamas į Parlamento 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl keturiasdešimtųjų muitų sąjungos metinių(13),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo(14),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises(15),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos ir Teisės reikalų komitetų nuomones (A6-0447/2008),

A.   kadangi siekiant atnaujintos Lisabonos darbotvarkės tikslų, susijusių su jos vidiniais bei išoriniais aspektais, kurie aptariami pirmiau minėtame Komisijos 2007 m. balandžio 18 d. komunikate, reikia veiksmingai kovoti su klastojimu,

B.   kadangi Europos Sąjunga pasaulyje yra antra pagal dydį prekių ir paslaugų importuotoja pasaulyje ir kadangi išskirtinis jos bendrosios rinkos atvirumas ir skaidrumas suteikia milžiniškų galimybių, tačiau kartu kelia didelių pavojų, kad ji bus užtvindyta suklastotais produktais,

C.   kadangi ES ekonomika specializuojasi gaminti aukštos kokybės didelės pridėtinės vertės produktus, kurie dažnai saugomi prekės ženklais, patentais ar geografinėmis nuorodomis ir kurie dėl savo pobūdžio yra tarp labiausiai klastojamų produktų,

D.   kadangi dideli intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai yra netarifinės prekybos kliūtys, dėl kurių ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), turinčioms ribotai išteklių ir priemonių, apsunkinamas ir pabrangsta patekimą į trečiųjų šalių rinkas,

E.   kadangi Europos konkurencingumas tradiciškai susijęs su darbo jėgos kokybe ir vis dažniau, ypač MVĮ atveju, su moksliniais tyrimais ir plėtra bei naujovėmis ir susijusiomis intelektinės nuosavybės teisėmis,

F.   kadangi Europos Sąjungos prekybos partneriai visada veiksmingai gina intelektinės nuosavybės teises, įskaitant geografines nuorodas ir kilmės nuorodas,

G.   kadangi klastojama daug tipų produktų ir tas skaičius nuolat auga, klastojami ne tik prabangos produktai ir aukštos kokybės prekės, bet ir įprastiniai produktai, pvz., žaislai, vaistai, kosmetika ir maistas,

H.   kadangi nesename EBPO tyrime teigiama, kad tarptautinė prekyba, susijusi su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, 2005 m. sudarė 150 mlrd. eurų, prie kurių reikėtų pridėti nacionalinių sandorių ir suklastotų bei piratinių produktų, kurie platinami internetu, vertę,

I.   kadangi 2007 m. Europos Sąjungos muitinių konfiskuotų prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, kiekis lyginant su ankstesniais metais padidėjo 17 proc., iš jų – tokių kosmetikos ir asmens higienos prekių padaugėjo 264 proc., žaislų – 98 proc. ir vaistų – 51 proc.,

J.   kadangi dėl klastojimo ir piratavimo atsiranda nerimą keliančių padarinių Europos Sąjungos ekonomikai ir visai Bendrijos socialinei ir ekonominei sistemai, nes mažėja paskatų diegti naujoves, stabdomos tiesioginės užsienio investicijos, mažėja kvalifikuoto darbo vietų pramonės sektoriuje ir kuriami šešėlinės ekonomikos sistemos, kuri veiktų lygiagrečiai teisėtai sistemai ir kurią kontroliuotų organizuoto nusikalstamumo grupuotės, pagrindai,

K.   kadangi pirmiau minėtoje 2007 m. EBPO ataskaitoje ir būsimoje EBPO II etapo ataskaitoje "Skaitmeninio turinio piratavimas" pabrėžiamas skaitmeninio piratavimo visuotinis mastas, spartus augimas ir žalingas ekonominis poveikis teisių turėtojams,

L.   kadangi klastojimas daro didelę žalą aplinkai dėl to, kad suklastotos prekės neatitinka kokybės standartų, ir dėl to, kad brangiai kainuoja jas pašalinti ir sunaikinti,

M.   kadangi kovos su suklastotomis prekėmis procedūros yra sudėtingos, brangios ir ilgai trunka, ypač MVĮ,

N.   kadangi bendra rinka užtikrina Europos vartotojui galimybę laisvai, skaidriai ir saugiai pasirinkti, kuriuos produktus įsigyti, ir kadangi klastojimas, jeigu su juo nebus tinkamai kovojama, galėtų pakenkti ne tik pasitikėjimo principui, kuriuo pagrįsta visa sistema, bet ir kelti didelį pavojų vartotojų saugumui, sveikatai ir, išskirtiniais atvejais, jų gyvybei ir kadangi dėl to būtina geriau užtikrinti vartotojų teises,

O.   kadangi iniciatyvos, kuriomis siekiama plėsti vartotojų žinias apie įsigytų suklastotų produktų keliamą pavojų jų sveikatai ir saugumui bei kitas pasekmes, yra veiksminga priemonė kovojant su prekių klastojimu,

P.   kadangi prieš prekių, kurios daro tiesioginį poveikį visuomenės sveikatai, klastotojus reikia imtis griežtesnių priemonių,

Q.   kadangi išliekantys valstybių narių teisės aktų intelektinės nuosavybės teisių srityje skirtumai, ypač baudžiamųjų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi, srityje, silpnina Europos Sąjungos derybinę poziciją ir gali pakenkti iki šiol įdėtoms pastangoms siekiant veiksmingiau kovoti su šiuo reiškiniu tarptautiniu mastu,

R.   kadangi tokiose valstybėse narėse kaip Portugalija, Graikija, Vengrija, Olandija ir Lietuva labai sėkmingai taikoma Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 11 straipsnyje nurodyta supaprastinta procedūra, pagal kurią per trumpą laikotarpį ir sąlygiškai mažomis išlaidomis galima sunaikinti didelį kiekį suklastotų prekių,

S.   kadangi Sankt Peterburgo G8 susitikime 2006 m. buvo pripažintas visuotinis klastojimo ir piratavimo problemos pobūdis ir buvo pabrėžta būtinybė pagerinti bendradarbiavimą tarp vadinamojo didžiojo aštuoneto šalių, trečiųjų šalių ir kompetentingų tarptautinių institucijų,

T.   kadangi kitame G8 susitikime Heiligendame siekiant kovoti su klastojimu ir piratavimu, kaip Heiligendamo proceso dalis, buvo sukurta intelektinės nuosavybės teisių darbo grupė(16),

U.   kadangi 2007 m. Europos Sąjunga, Japonija ir Jungtinės Valstijos paskelbė pradedančios derybas dėl naujo daugiašalio susitarimo, kuriuo siekiama sustiprinti intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą ir kovoti su klastojimu ir piratavimu (Kovos su klastojimu prekyboje susitarimas (KKPS)),

V.   kadangi sėkmingai sudarius KKPS bus galima nustatyti bendrus civilinės ir administracinės apsaugos standartus, pagerinti institucijų bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi bei įtraukti techninę pagalbą siekiant užtikrinti, kad gerbti intelektinės nuosavybės teises būtų lengviau, saugiau ir pigiau,

W.   kadangi būtina skirti nepatentuotus vaistus, kurių platinimą ir prekybą jais turėtų skatinti ir Europos Sąjunga, ir besivystančios šalys, ir suklastotus vaistus, kurie, viena vertus, kelia pavojų sveikatai ir, kita vertus, lemia didelius ekonominius nuostolius sektoriuje ir gali sulėtinti naujų vaistų gamybą, o dėl to galėtų nukentėti mažiausiai išsivysčiusios šalys; kadangi, be to, suklastoti vaistai sudaro tik dalį neteisėtų vaistų,

X.   kadangi interneto ir analogiški prekybos produktais, turinčiais tiesioginį poveikį visuomenės sveikatai, tinklai labai prisideda prie suklastotų produktų, kurie kelią pavojų visuomenės sveikatai, plitimo,

Y.   kadangi Europos Sąjunga nuolat deda pastangas siekdama suderinti intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo priemones, pvz., pasiūlymu dėl 2005 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiama užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (COM(2005)0276), ir kadangi prekybos derybos, nepatenkančios į įprastinio ES sprendimų priėmimo sritį, neturėtų trukdyti šioms pastangoms,

Z.   kadangi taip pat itin svarbu užtikrinti, kad intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo priemonės būtų parengtos taip, kad nebūtų kliudoma naujovėms ir konkurencijai, kenkiama intelektinės nuosavybės teisių apribojimams ir išimtims ar asmens duomenims, ribojamas laisvas informacijos tekėjimas arba nepagrįstai apsunkinama teisėta prekyba,

AA.   kadangi Europos Sąjunga, po išsamaus daug metų trukusio Parlamento ir Tarybos nagrinėjimo priimdama direktyvų šioje srityje paketą, parodė, kad yra įsipareigojusi veiksmingai ir proporcingai įgyvendinti intelektinės nuosavybės teises,

AB.   kadangi svarstant teisines priemones labai svarbu pripažinti esminį skirtumą tarp intelektinės ir materialinės nuosavybės teisių, taigi ir tarp teisių pažeidimo ir vagystės,

AC.   kadangi visi intelektinės teisės pažeidimai kenkia prekybai ir verslui, tačiau komercinio masto pažeidimai turi papildomą ir platų poveikį,

AD.   kadangi farmacinių produktų patentų atveju su patentais susiję pažeidimai nagrinėjami atsižvelgiant į kiekvieną atvejį atskirai ir remiantis esminiais argumentais, pateikiamais vykstant civiliniams procesams dėl su patentais susijusių pažeidimų, o autorių teisių ir su prekių ženklais susiję pažeidimai laikomi tyčiniais nusikaltimais,

Daugiašalė sistema

1.   mano, kad Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sistema, pagal kurią nustatomi sutarto lygio intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su prekyba (TRIPS), apsaugos standartai, siekiama užtikrinti platesnį intelektinės nuosavybės teisių pripažinimą tarptautiniu mastu, valstybių narių ir kitų organizacijų, pvz. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) ir Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) dialogą ir ginčų prevencijos ir sprendimo sistemos įgyvendinimą;

2.   ragina Komisiją TRIPS taryboje siekti, kad nacionaliniais teisės aktais nustatytos minimalios taisyklės būtų papildytos veiksmingomis įgyvendinimo ir bausmių už pažeidimus priemonėmis; mano, kad lanksčiosios TRIPS susitarimo nuostatos, kurios buvo patvirtintos ir Dohos deklaracijoje dėl TRIPS susitarimo ir visuomenės sveikatos, turėtų būti išsaugotos tol, kol jos naudojamos siekiant užtikrinti teisingą teisių turėtojų ir galutinių naudotojų interesų pusiausvyrą;

3.   ragina Komisiją siekti pateikti pasiūlymų Parlamentui siekiant užtikrinti, kad pagal TRIPS susitarimą būtų tinkamai reglamentuojamas eksportas, tranzitas ir perkrovimas, ir išnagrinėti kitų susitarimo pakeitimų galimybes siekiant užtikrinti teisingą teisių turėtojų ir galimų intelektinės nuosavybės teisių naudotojų interesų pusiausvyrą, ypač atsižvelgiant į susijusių šalių išsivystymo lygį ir išskiriant suklastotų ir piratavimo būdu gaminamų prekių šalis gamintojas, šalis, kuriose jos naudojamos, ir tranzito šalis;

4.   teigiamai vertina Europos Sąjungos pasiektą pažangą įgyvendinant techninės pagalbos programas, kurios padėjo sustiprinti intelektinės nuosavybės teises sparčiai besivystančiose ir besivystančiose šalyse, ir pabrėžia, kad atsižvelgiant į naudingą tikslą, kurį jos padeda pasiekti ir tvaraus ekonominio vystymosi, ir jų svarbaus vaidmens kovojant su klastojimu požiūriu, svarbu šias programas tęsti;

5.   prašo Komisijos ir valstybių narių parengti konkrečias geresniam vartotojų švietimui Europoje ir besivystančiose šalyse skirtas iniciatyvas, kurioms būtų skiriama atitinkamai lėšų, siekiant išvengti rizikos, susijusios su suklastotais potencialiai pavojingais produktais;

6.   pritaria sprendimams, kurie buvo pasiūlyti per dvyliktąją Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros sesiją svarstant Kūrybingos Afrikos iniciatyvą, pagal kuriuos kūrybinga pramonė laikoma svarbiausiu veiksniu siekiant neišsivysčiusių šalių augimo ir patvirtinama, kad intelektinė nuosavybė yra itin svarbi tvariam šių regionų vystymuisi;

7.   ragina Komisiją ir valstybes nares pasiūlyti parengti protokolą dėl kovos su klastojimu, kuris papildytų Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu (Palermo konvencija), ir remti jo rengimą;

8.   primena, kad kai kuriose sparčiai augančios ekonomikos šalyse suklastotų ir piratavimo būdu pagamintų prekių gamyba pasiekė susirūpinimą keliantį lygį; teigiamai vertindamas iki šiol įgyvendintas bendradarbiavimo iniciatyvas mano, kad būtina imtis specialių priemonių siekiant pagerinti muitinių, teisminių institucijų ir policijos koordinavimą su šalimis, patiriančiomis minėtą problemą, bei skatinti šių šalių teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teisės aktais;

9.   ragina Komisiją, kaip numatyta pagal Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 2 dalį(17), tarptautiniu lygiu taikyti apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad jokiomis papildomomis patentų įgyvendinimo priemonėmis nebūtų piktnaudžiaujama siekiant trukdyti teisėtai prekybai;

10.   ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti bendradarbiavimą su Europos ir Viduržemio jūros regiono partneriais Euromed rinkos programoje ir skatinti šiame regione bendrą požiūrį į teisės aktų, susijusių su muitinių bendradarbiavimu ir veiksmais, kuriais siekiama kovoti su klastojimu bei piratavimu, leidybą, ir susijusias procedūras ir bei jų įgyvendinimą siekiant palengvinti prekybą tarp Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerių;

11.   įsitikinęs, kad siekiant stipriau kovoti su klastojimu, reikėtų dažniau ir tikslingiau kreiptis į PPO ginčų sprendimo organą, kuris kartu su Bendrijos ir nacionaliniais teismais konsoliduodamas teismų praktiką, padedančią stiprinti TRIPS susitarimo turinį ir apimtį, gali užtikrinti geresnę Europos pramonės ir vartotojų apsaugą;

12.   dar kartą patvirtina, kad derinant materialinę teisę reikia gerbti nacionalinį suverenitetą ir tarptautinius šios srities susitarimus;

KKPS ir kitos ES dvišalės ir regioninės iniciatyvos

13.   ragina Komisiją tuo pat metu, kai vyksta daugiašalės derybos, tęsti kovą su klastojimu ir piratavimu sudarant dvišalius, regioninis ir daugiašalius susitarimus, kuriais siekiama suderinti teisės aktus ir jų taikymą, užtikrinant veiksmingas ginčų sprendimo sistemas ir numatant sankcijas už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą;

14.   ragina Komisiją ir valstybes nares derėtis dėl KKPS tokiomis sąlygomis, kad ES piliečiams būtų užtikrintas kuo didesnis skaidrumas, ypač terminų "klastojimas" ir "piratavimas" apibrėžimo ir numatomų baudžiamųjų sankcijų atžvilgiu; mano, kad būtina įvertinti socialinį susitarimo poveikį bei poveikį pilietinėms laisvėms; pritaria tam, kad būtų įsteigta specialiosios paskirties darbo grupė, kuri nagrinėtų susitarimo įgyvendinimą skatindama Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių dialogą šia tema, sudarantį dalį bendradarbiavimo su minėtomis šalimis;

15.   mano, kad dar neaišku, ar EB sutartis užtikrina teisinį pagrindą tam, kad Bendrija galėtų imtis priemonių, pagal kurias būtų nustatomas baudžiamųjų sankcijų tipas ir lygis, taigi Bendrija gali neturėti įgaliojimų savo vardu derėtis dėl tarptautinio susitarimo, pagal kurį būtų nustatytas baudžiamosios teisės priemonių, taikomų su prekės ženklais susijusių ir autorių teisių pažeidėjams, pobūdis ir lygis;

16.   pabrėžia, kad visuose numatomuose intelektinės nuosavybės įgyvendinimo susitarimuose nuo apgaulingos ir tikslingos prekybos suklastotais ir piratavimo būdu pagamintais produktais turėtų būti aiškiai atskirtas naudojimas asmeniniais tikslais nesiekiant pelno;

17.   ragina Komisiją derėtis su trečiosiomis šalimis dėl specialios paskirties darbo grupės, kuri kovotų su klastojimu, įsteigimo;

18.   ragina Komisiją užtikrinti, kad KKPS valstybinėms institucijoms nesuteiks prieigos prie asmeninių kompiuterių ir kitų elektroninių priemonių;

19.   teigiamai vertina daugybės PPO valstybių narių rodomą vis didesnį susidomėjimą KKPS susitarimu ir mano, kad reikėtų stengtis į derybas dėl susitarimo įtraukti sparčiai besivystančios ekonomikos šalis (Kiniją, Indiją ir Braziliją) ir regioninius prekybos blokus (Mercosur, CARICOM ir ASEAN) ir skatinti juos, kad nuo šiol įsipareigotų užtikrinti pagarbą intelektinės nuosavybės teisėms savo teritorijose;

20.   ragina Komisiją siekti išvengti prieštaravimų ir pasikartojimų KKPS, TRIPS ir kituose tarptautiniuose intelektinės nuosavybės teisių susitarimuose;

21.   ragina Komisiją užtikrinti, kad KKPS būtų aptariama tik INT vykdymo priemonės, o ne pagrindiniai intelektinės nuosavybės teisių klausimai, kaip antai apsaugos apimtis, apribojimais ir išlygos;

22.   ragina Komisiją užtikrinti, kad KKPS netaptų priemone, skirta iš dalies pakeisti esamą Europos intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo sistemą, o aiškiai atspindėtų pusiausvyrą, kuri sukurta Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus įvairias direktyvas ir ypač pagal Direktyvos 2004/48/EB 2 konstatuojamosios dalies nuostatas;

23.   ragina Komisiją ir Tarybą paaiškinti vadinamojo 133 straipsnio komiteto ir kitų komitetų, dalyvaujančių derybose dėl kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA), vaidmenį ir įgaliojimus;

24.   mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į tam tikrą svarbią KKPS kritiką derybų metu, ir ypač į kritiką dėl to, kad pagal susitarimą prekių ženklų ir autorinių teisių turėtojai galėtų be jokio teisinio proceso kištis į įtariamų pažeidėjų privatumą, kad toliau nusikaltimams būtų priskiriami nekomerciniai prekių ženklų ir autorinių teisių pažeidimai, kad skaitmeninių teisių valdymo technologija galėtų būti stiprinama sąžiningo naudojimo teisių sąskaita, kad galėtų būti nustatyta kita nei PPO ginčų sprendimo tvarka ir galų gale visos susitarimo šalys galėtų būti priverstos padengti su autorinių teisių taikymu ir prekių ženklų pažeidimais susijusias išlaidas;

25.   todėl ragina Komisiją užtikrinti nuolatinį ir skaidrų viešo konsultavimosi procesą ir remti šio proceso visoms dalyvaujančioms šalims teikiamus privalumus bei užtikrinti, kad Parlamentas būtų nuolat ir išsamiai informuojamas apie derybų padėtį;

26.   pakartoja, kad EB sutartyje numatytos išimtys, kai derybos dėl susitarimų intelektinės nuosavybės komercinių aspektų ir jų sudarymas susiję su prekyba kultūros ir vaizdo bei garso paslaugomis; pabrėžia, kad tokiais atvejais derybos dėl susitarimų ir jų sudarymas priklauso kartu tiek Bendrijos, tiek ir valstybių narių kompetencijai; taip pat pabrėžia, kad norint derėtis dėl šių susitarimų reikia ne tik Bendrijos sprendimo, priimto laikantis atitinkamų EB sutarties nuostatų, bet ir bendro valstybių narių sutarimo, taigi susitarimus, dėl kurių susiderėta, drauge sudaro Bendrija ir valstybės narės;

27.   turėdamas mintyje derybas dėl KKPS, atkreipia Komisijos dėmesį į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį dėl asmens duomenų apsaugos ir į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(18);

28.   mano, kad taikant 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais(19) 4 straipsnį neturėtų būti nepaisoma visuomenės intereso skelbti parengiamuosius ACTA projektus, įskaitant pažangos ataskaitas, taip pat Komisijos įgaliojimų dalyvauti derybose, ir ragina Tarybą vykdyti EB sutarties 255 straipsnį taip, kad būtų užtikrintos kuo didesnės galimybės susipažinti su dokumentais taikant būtinas apsaugos priemones pagal duomenų apsaugos teisę;

29.   apgailestauja, kad Turkijoje intelektinės nuosavybės teisių apsauga vis dar neatitinka ES standartų ir turi būti peržiūrėta; pabrėžia, kad Turkija tik tada galės būti laikoma patikima kandidate įstoti į ES, jei gebės perimti Bendrijos teisyną ir savo teritorijoje užtikrinti visišką pagarbą intelektinės nuosavybės teisėms;

ES ir Kinijos santykiai

30.   ragina Kinijos valdžios institucijas sustiprinti savo pastangas ir vėl aktyviai imtis teisinių veiksmų, nukreiptų prieš tuos, kurie pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taigi pritaria pasikeitusiam teisminių institucijų požiūriui ir tam, kad jos neseniai pripažino Europos Sąjungos piliečių Kinijoje intelektinės nuosavybės teises ir pasmerkė vietos įmones, kurios tas teises pažeidė;

31.   dar kartą pabrėžia, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą su Kinijos muitinės institucijomis ir užtikrinti joms atitinkamų Europos administracijos padalinių pagalbą ir paramą;

32.   pabrėžia, kad 60 proc. ES muitinių konfiskuotų suklastotų produktų yra pagaminti Kinijoje; prašo Komisijos, kartu su Kinijos valdžios institucijomis, kuo greičiau pateikti kovos su klastojimu veiksmų planą;

Išorinės paramos priemonės kovojant su klastojimu

33.   pataria sukurti veiksmingą galimų intelektinės nuosavybės teisių, kurios saugomos įvairiais susitarimais, pažeidimų stebėsenos mechanizmą, jį papildant prekybos paskatų už konkrečias pastangas kovojant su klastojimu ir piratavimu, priemonėmis;

34.   primena, kad BLS reglamente numatyta ir galimybė laikinai netaikyti lengvatų toms šalims partnerėms, kurios vykdo nesąžiningos prekybos veiklą; mano, kad ypač rimtų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų atvejais, kaip antai didelė grėsmė saugumui ir visuomenės sveikatai, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę taikyti šią atgrasančią priemonę;

35.   mano, kad Prekybos kliūčių reglamentas gali labai padėti Europos įmonėms, kurioms kyla problemų patenkant į trečiųjų šalių rinkas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų, ir ragina Komisiją skatinti, ypač MVĮ, jį taikyti ir palengvinti jo taikymą;

36.   mano, kad ES ir valstybių narių bendradarbiavimas trečiosiose šalyse gali užtikrinti veiksmingesnius informacijos mainus, geresnį išteklių naudojimą ir didesnį poveikį priemonėms, skirtoms kovoti su klastojimu, turint omenyje politinius ir diplomatinius veiksmus ir griežtesnius techninius aspektus;

37.   ragina Komisiją ES atstovybėse sudaryti vadinamąją prieigos prie rinkos grupę, į kurią galėtų kreiptis Bendrijos įmonės (ypač MVĮ) su skundais dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų;

Normatyviniai ir organizavimo klausimai

38.   atkreipia dėmesį į aktyvias Komisijos pastangas konsoliduojant intelektinės nuosavybės teises Europos Sąjungoje ir prašo dėti daugiau pastangų siekiant nugalėti klastojimo reiškinį ir suderinti įvairiose valstybėse narėse galiojančius teisės aktus;

39.   atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungoje nėra suderintų sąvokų "klastojimas" ir "piratavimas" apibrėžčių ir kad valstybių narių vartojamos apibrėžtys skiriasi;

40.   atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliantį klastojimo ir piratavimo plitimą, ypač turint mintyje ekonomikos globalėjimą, ir į rimtus šio reiškinio padarinius Europos Sąjungos ir jos įmonių konkurencingumui, kūrėjams ir vartotojams; ragina valstybes nares suteikti vartotojams užtektinai informacijos apie pavojų, susijusį su klastojimu ir piratavimu, ypač apie didelę grėsmę vartotojų sveikatai ir saugumui, kuri gali kilti vartojant suklastotus produktus, įskaitant vaistus;

41.   ragina Komisiją itin išnagrinėti su klastojimu susijusią grėsmę sveikatai ir saugumui, kad būtų galima įvertinti, ar reikia papildomų priemonių;

42.   ragina Komisiją dėti visas pastangas siekiant susitarti dėl bendrų minimalių sankcijų už sunkius intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus;

43.   mano, kad siekiant užtikrinti, jog būsimasis KKPS susitarimas būtų vykdomas veiksmingai ir nuosekliai, reikia suderinti galiojančius nacionalinius teisės aktus;

44.   pabrėžia, kad EB būtina geriau koordinuoti tarnybų, kovojančių su klastojimu, veiklą ir plėsti Bendrijos iniciatyvų šioje srityje apimtį, turint mintyje tai, kad susitarimų dėl sankcijų fragmentiškumas kenkia vidaus rinkai ir silpnina Europos Sąjungos poziciją vykstant prekybos deryboms; taip pat pabrėžia, kad privatusis ir viešasis sektoriai turėtų glaudžiau bendradarbiauti, kad kovos su klastojimu priemonės būtų aktyviau taikomos, dinamiškesnės ir veiksmingesnės;

45.   pabrėžia būtinybę parengti tinkamus tęstinius muitinės darbuotojų, teismo pareigūnų ir kitų specialistų mokymo kursus ir skatinti valstybes nares sudaryti specializuotas kovos su klastojimu grupes;

46.   atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija savo 2007 m. baltojoje knygoje apie sportą pripažino, jog naudojimosi su sportu susijusiomis teisėmis ekonominė vertė priklauso nuo to, ar yra veiksmingų apsaugos nuo intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjų priemonių nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, ir ragina su sportu susijusių teisių turėtojus vykdant bet kurią veiklą kovoti su klastojimu ir skaitmeniniu piratavimu;

47.   pataria toliau tobulinti Europos Sąjungos muitinių procedūras ir geriau jas koordinuoti siekiant iš esmės apriboti suklastotų ir piratavimo būdu pagamintų produktų patekimą į vieningą rinką; taip pat ragina Komisiją pateikti Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl statistinių duomenų apie klastojimą teikimo Europos Sąjungai ir valstybėms narėms ES lygmeniu;

48.   ragina Komisiją atsižvelgti į specifinius interneto, kaip suklastotų produktų platinimo terpės, naudojimo aspektus ir sumažinti šio reiškinio padarinius valstybių narių ekonomikai sukuriant statistines priemones, kurios galėtų padėti koordinuotai spręsti šį klausimą;

49.   ragina Komisiją įsteigti arba padėti įsteigti pagalbos MVĮ tarnybą, pageidautina, kad ji būtų integruota į kitas pagalbos tarnybas siekiant suteikti MVĮ techninę pagalbą klausimais, kaip elgtis su klastotėmis;

50.   mano, kad Europos institucijoms įgyvendinant iniciatyvas yra itin svarbi Europos pramonės parama ir pagalba; mano, kad labai svarbu, jog MVĮ būtų sudarytos sąlygos veiksmingai ginti savo teises, ypač kai intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiamos trečiosiose šalyse;

51.   ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti imtis iniciatyvų, skirtų vartotojų dėmesiui į klastočių pirkimo padarinius atkreipti; pabrėžia verslo sektoriaus svarbą vykdant šias iniciatyvas;

52.   mano, kad atsekamumo tikslais reikėtų remti pastangas naudoti pramonėje modernias technologijas siekiant veiksmingiau atskirti originalius produktus nuo suklastotų, ir ragina Komisiją imtis visų reikalingų veiksmų siekiant nuolat skatinti naudoti ir įtvirtinti šias konstruktyvias priemones;

53.   ragina Direktyvos 2004/48/EB dar neįgyvendinusias valstybes nares nedelsiant tai padaryti;

54.   pabrėžia, kad reikia gerbti keturias pagrindines vidaus rinkos teises ir gerinti jos veikimą;

55.   ragina Komisiją rinkti valstybių narių duomenis, susijusius su vartotojų patirtomis dėl klastočių kilusiomis sveikatos problemomis ir vartotojų ieškiniais dėl klastočių; ragina Komisiją rūpintis, kad šie duomenys būtų prieinami visoms valstybių narių valdžios institucijoms;

56.   todėl pabrėžia, kad būtina suburti visus susijusius subjektus, siekiant pagerinti kovos su klastojimu ir piratavimu vidaus rinkoje priemones;

57.   ragina valstybes nares padidinti muitinės darbuotojų skaičių savo teritorijoje ir įsteigti kovos su klastojimu ir informacijos apie šią problemą teikimo padalinį, kurį lengvai identifikuotų trečiosios šalys (įskaitant valstybes nares, trečiąsias šalis, Bendrijos institucijas, įmones ir privačius asmenis);

58.   primena valstybėms narėms, kad svarbu turėti Bendrijos patentą ir teismų sistemą patentams, kurie padėtų užtikrinti, kad naudotojų intelektinės nuosavybės teisių paisoma visoje Sąjungos teritorijoje, ir taip leisti pažangioms įmonėms kuo geriau apsaugoti savo išradimus ir gauti iš jų daugiau pelno;

59.   ragina valstybes nares labiau ugdyti sąmoningumą ir skleisti informaciją apie kovą su klastojimu ir piratavimu turistinėse vietovėse, o taip pat ir verslo parodose bei mugėse;

60.   atkreipia dėmesį į tai, kad kovojant su klastojimu svarbu suderinti esamas inteletinės nuosavybės teisės ir egzistuojančius nacionalinius bei Bendrijos patentus, ir ragina valstybes nares skatinti bendroves apsaugoti savo paslaugas ir produktus registruojant prekių ženklus, dizainą, patentus ir kt. siekiant labiau gerbti intelektinės nuosavybės teises;

61.   ragina Komisiją sudaryti rezultatų suvestinę, pagal kurią būtų galima įvertinti valstybių narių muitinių veiklą siekiant sustiprinti kovą su klastojimu, ir panaudojant nacionalinius kontaktinius centrus bei šiuolaikines keitimosi informacija priemones sukurti greito keitimosi informacija apie suklastotus produktus tinklą;

62.   ragina valstybes nares sustiprinti jų muitinės tarnybų bendradarbiavimą ir Sąjungoje vienodai taikyti Bendrijos reglamentus dėl muitinės teisių;

63.   ragina valstybes nares kartu su Komisija nustatyti bendrą požiūrį į klastočių naikinimą;

64.   ragina Komisiją skatinti supaprastintos procedūros, išdėstytos Reglamento (EB) Nr. 1383/2003 11 straipsnyje, įgyvendinimą visose valstybėse narėse;

65.   taip pat siūlo, kad esminiai klastojimo aspektai (komercinio masto produktų klastojimas, su prekių ženklais susiję pažeidimai) būtų skiriami nuo piratavimo aspektų (komercinio masto autorių teisių pažeidimai) ir kad jie turėtų būti nagrinėjami savarankiškai ir atskirai, ypač atsižvelgiant į tai, kad skubiai reikia spręsti su klastojimu susijusius visuomenės sveikatos ir saugos klausimus;

66.   turėdamas mintyje visuomenės sveikatą, pritaria Pasaulio sveikatos organizacijos pateiktai suklastotų vaistų apibrėžčiai: "vaistai, kurių etiketėje tyčia ir apgaulės tikslais nurodyta neteisinga tapatybė ir (arba) kilmė. Klastojami gali būti ir patentuoti, ir nepatentuoti vaistai, klastotės gali apimti ir tinkamos, ir netinkamos sudėties produktus, produktus be aktyviųjų sudedamųjų dalių, su nepakankamai aktyviomis sudedamosiomis dalimis arba produktus suklastotoje pakuotėje";

67.   pabrėžia, kad, imantis kovos su klastojimu ir piratavimu priemonių, svarbu gerbti pagrindines teises, pvz., užtikrinti privatumo ir duomenų apsaugą;

Galutinės nuostatos

68.   ragina Komisiją kartu su Taryba ir valstybėmis narėmis nustatyti aiškų struktūrizuotos ir ambicingos politikos kursą, kurį įgyvendinant kartu su vidaus priemonėmis muitinių srityje būtų koordinuojami ir tinkama linkme nukreipiami Europos Sąjungos ir jos valstybių narių išoriniai veiksmai kovos su klastojimu ir piratavimu srityje;

69.   ragina Komisiją remti priemones, kuriomis papildomos teisės aktų nuostatos, ir ypač skatinti geresnį Europos klastočių keliamų pavojų suvokimą, kuris padėtų keisti piliečių požiūrį į klastojimą ir piratavimą;

70.   mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti galimybę parengti tarptautinę klastojimo rezultatų suvestinę, kuri būtų sudaroma pagal vidaus rinkos rezultatų suvestinės pavyzdį ir iš kurios būtų matyti, kurių šalių kovos su suklastotomis prekėmis rezultatai nesiekia vidurkio;

71.   ragina Tarybą ir Komisiją sudaryti Parlamentui galimybę atlikti svarbesnį vaidmenį kovoje su klastotėmis; mano, kad itin rekomenduotina, kad Europos Sąjunga skatintų savo politinį dalyvavimą specializuotuose tarptautiniuose susitikimuose, pvz., Pasauliniame kovos su klastojimu ir piratavimu kongrese bei tarptautinėse organizacijose, dalyvaujančiose ginant intelektinės nuosavybės teises;

72.   ragina EB ir Tarybą išsamiai informuoti Parlamentą ir įtraukti jį į visas susijusias iniciatyvas; mano, kad atsižvelgiant į Lisabonos sutarties esmę, pagal pritarimo procedūrą Europos Parlamentas turėtų ratifikuoti KKPS;

o
o   o

73.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0053.
(2) OL C 102 E, 2008 4 24, p. 128.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0247.
(4) OL C 298 E, 2006 12 8, p. 235.
(5) OL C 308 E, 2006 12 16, p. 182.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0629.
(7) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0195.
(8) OL C 233 E, 2006 9 28, p. 103.
(9) OL L 349, 1994 12 31, p. 71.
(10) OL L 157, 2006 6 9, p. 1.
(11) OL L 169, 2005 6 30, p. 1.
(12) OL L 145, 2008 6 4, p. 1.
(13) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0305.
(14) OL L 157, 2004 4 30, p. 45.
(15) OL L 196, 2003 8 2, p. 7.
(16) Susitikimo deklaracija "Pasaulio ekonomikos augimas ir atsakomybe", 2007 m. birželio 7 d., G8 susitikimas, Heiligendamas.
(17) 3 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad "šios priemonės, procedūros ir teisių gynimo būdai taip pat turi būti veiksmingi, proporcingi bei atgrasantys ir taikomi taip, kad nebūtų sukuriamos kliūtys teisėtai prekybai ir kad būtų numatomos apsaugos priemonės, užkertančios kelią piktnaudžiavimui aptariamomis priemonėmis bei teisių gynimo būdais".
(18) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(19) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

Teisinė informacija - Privatumo politika