Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2695(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0628/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.1
CRE 18/12/2008 - 13.1

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 14.1

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0640

Přijaté texty
PDF 135kWORD 58k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Zimbabwe
P6_TA(2008)0640RC-B6-0628/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o situaci v Zimbabwe

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Zimbabwe, naposledy usnesení ze dne 10.července 2008 o situaci v Zimbabwe(1),

-   s ohledem na společný postoj Rady 2008/135/SZBP ze dne 18. února 2008, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe(2), kterým byla obnovena do 20. února 2009 omezující opatření vůči Zimbabwe uložená společným postojem Rady 2004/161/SZBP ze dne 19. února 2004(3); s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1226/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe(4), a s ohledem na závěry zasedání Evropské rady o Zimbabwe přijaté ve dnech 11-12. prosince 2008, v nichž bylo vyjádřeno vážné znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Zimbabwe,

-   s ohledem na usnesení o situaci v Zimbabwe, které bylo přijato dne 28. listopadu 2008 Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU,

-   s ohledem na zprávu volební pozorovatelské mise Panafrického parlamentu o harmonizovaných volbách v Zimbabwe, které se konaly dne 29. března 2008,

-   s ohledem na usnesení o Zimbabwe přijaté na 11. summitu Africké unie, který se konal ve dnech 30. června až 1. července 2008 v Šarm aš-Šajchu,

-   s ohledem na dohodu, jež byla uzavřena dne 15. září 2008 mezi Africkým národním svazem Zimbabwe – Vlasteneckou frontou (ZANU-PF) a dvěma hnutími za demokratickou změnu (MDC), týkající se řešení problémů, kterým Zimbabwe čelí,

-   s ohledem na smlouvu o založení Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) a protokoly k této smlouvě, včetně volebního protokolu SADC,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Zimbabwe čelí humanitární krizi obrovských rozměrů, kde 5,1 milionů lidí, což je polovina obyvatelstva země, trpí hladem; vzhledem k tomu, že cholera, která propukla následkem přerušení dodávek vody a základních hygienických služeb, si v Zimbabwe vyžádala smrt alespoň 783 lidí, více než 16 400 lidí bylo nakaženo a přes 300 000 lidí značně zesláblých nedostatkem potravy je epidemií vážně ohroženo,

B.   vzhledem k tomu, že zimbabwské úřady daly jasně najevo, že humanitární krizi nemohou ukončit a nepřestanou násilně potlačovat své protivníky; vzhledem k tomu, že existuje jednoznačná souvislost mezi humanitární katastrofou a vládní krizí způsobenou tím, že Robert Mugabe nedokázal navzdory pokusům prezidenta Jihoafrické republiky Thaba Mbekiho o smír zajistit spravedlivé a věrohodné volby a dodržet politickou dohodu z 15. září 2008 o zásadě sestavení vlády národní jednoty s cílem ukončit krizi,

C.   vzhledem k tomu, že míra inflace se v této oblasti odhaduje na bilion procent – nejvyšší na světě; vzhledem k tomu, že více než 80 % obyvatel žije z méně než jednoho dolaru na den a nemá přístup k základním komoditám, jako jsou potraviny a voda,

D.   vzhledem k tomu, že podle mezinárodní zdravotnické humanitární organizace Lékaři bez hranic hrozí nejméně 1,4 milionu osob nákaza cholerou, pokud se propuknutí této choroby nezabrání vyřešením její prvotní příčiny; vzhledem k tomu, že se choroba šíří do Jihoafrické republiky a Botswany,

E.   vzhledem k tomu, že kombinace hospodářské, politické a sociální krize má zejména dopad na ženy a dívky a že jim obzvláště hrozí nákaza cholerou, neboť jsou zodpovědné za domácí péči o nemocné,

F.   vzhledem k tomu, že průměrná délka života za posledních deset let klesla v Zimbabwe z věku 60 let u obou pohlaví na 37 let u mužů a 34 u žen; a vzhledem k tomu, že v Zimbabwe nyní žije 1,7 milionů osob nakažených virem HIV,

G.   vzhledem k tomu, že kromě politické krize a naléhavých zdravotních problémů se v Zimbabwe zhoršuje i krize týkající se lidských práv, posledním vývojem situace byla nebývalá vlna únosů ochránců lidských práv jako Jestiny Mukoko, jejíž zmizení slouží jako příklad pronásledování a zastrašování aktivistů lidských práv, která byla provedena osobami podezřívanými z toho, že jednali na pokyn zimbabwských úřadů,

H.   vzhledem k tomu, že podle odhadů UNICEF pracuje pouze 40% místních učitelů a do škol je zapsána pouhá jedna třetina žáků; vzhledem k tomu, že učitelé stejně jako lékaři a zdravotní sestry pravidelně stávkují a za vykonávání svého práva pokojně demonstrovat jsou násilně potlačováni policií,

I.   vzhledem k tomu, že členům iniciativy "The Elders", včetně bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, bývalého prezidenta Jimmyho Cartera a bojovnice za práva žen a dětí Graçy Machelové, byl odepřen vstup do Zimbabwe,

J.   vzhledem k tomu, že řada afrických představitelů, včetně arcibiskupa Desmonda Tutua, prezidenta Botswany Iana Khamy a keňského předsedy vlády Raily Odingy, již vyzvala pana Mugabeho, aby odstoupil,

K.   vzhledem k tomu, že v průběhu oslav šedesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv dne 8. prosince 2008 francouzský prezident Sarkozy jménem EU vyzval pana Mugabeho, aby odstoupil, a prohlásil, že "si vzal zimbabwský lid jako rukojmí" a že "zimbabwský lid má právo na svobodu, bezpečnost a úctu",

L.   vzhledem k tomu, že Zimbabwe se blíží situaci, v níž bude splňovat kritéria, která umožňují dovolávat se deklarace přijaté na summitu OSN v září roku 2005, jež hovoří o mezinárodní "odpovědnosti za ochranu" osob, jimž hrozí, že se stanou obětí zločinů proti lidskosti,

1.   vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zoufalou humanitární situací v Zimbabwe, epidemií cholery, hladem a nad tím, že Mugabeho režim naprosto odmítá na tuto krizi reagovat; vyzývá Radu a Komisi, aby znovu potvrdily své závazky vůči zimbabwskému lidu prostřednictvím podstatných a dlouhodobých programů humanitární pomoci;

2.   bere na vědomí, že Evropská unie uvolnila 10 milionů EUR na pomoc a vyzývá zimbabwské úřady, aby zrušily veškerá omezení uvalená na agentury humanitární pomoci a zajistily poskytování humanitární pomoci v souladu se zásadou lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti;

3.   rozhodně podporuje úsilí delegace shora uvedené skupiny "The Elders" o zmírnění humanitární krize v Zimbabwe; pokládá za naprosto nepřijatelné, že Mugabeho režim odepřel členům této skupiny vstupní vízum, protože chtěli využít svého vlivu ke zvýšení poskytování bezprostřední a dlouhodobé pomoci této zemi s cílem ukončit strašné utrpení zimbabwského lidu;

4.   rozhodně odsuzuje pokračující násilí páchané Mugabeho režimem a namířené proti členům a příznivcům Hnutí za demokratickou změnu (MDC); je rozhořčen vlnou nedávných únosů ochránců lidských práv a požaduje okamžité propuštění Jestiny Mukoko, ředitelky Zimbabwského mírového projektu (ZPP), Zacharii Nkomo, bratra předního právníka v oblasti lidských práv Harrisona Nkomo, Brodericka Takawiry, provinčního koordinátora ZPP, Pascala Gonzo, řidiče ZPP a řady členů MDC a aktivistů občanské společnosti a požaduje, aby se pachatelé těchto únosů zodpovídali ze svých činů;

5.   vítá nedávné rozšíření seznamu Unie týkající se osob z Mugabeho režimu, které mají zákaz vstupu do EU, a žádá, aby byl doplněn o další jména klíčových osob věrných Mugabeho režimu, včetně Florence Chitauro, bývalé ministryně za stranu ZANU PF, která nyní podle všeho žije v Londýně, odmítá odsoudit pana Mugabeho a bez jakýchkoli překážek cestuje do Zimbabwe a zpět;

6.   vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby projednala uvalení cílených sankcí (zákaz cestování a zmrazení majetku) vůči panu Mugabemu a osobám aktivně zapojeným do násilí nebo porušování lidských práv; zejména vyzývá Čínu, Rusko a Jihoafrickou republiku, aby podpořily rozhodná opatření vůči Mugabeho režimu v Radě bezpečnosti OSN a aby sdělily africkým vládám, že dále nehodlají Mugabeho režimu poskytovat jakoukoli podporu;

7.   vítá jednotnost vlád Keni, Botswany a Zambie, s níž vystupují proti panu Mugabemu, a vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že tak velké množství dalších afrických vlád je dosud ochotno přimhouřit oči nad zlem tohoto režimu;

8.   zdůrazňuje, že zimbabwský lid zoufale potřebuje politickou změnu a odsuzuje to, že pan Mugabe odmítl uskutečnit dohodu, kterou podepsal dne 15. září 2008, a předat klíčová ministerstva straně Morgana Tsvangiraiho nebo provést politické reformy;

9.   vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že zoufalá potřeba okamžité, radikální a demokratické změny pro zimbabwský lid je i nadále bez výsledků kvůli despotickému, podvodnému a sobeckému Mugabeho režimu;

10.   naléhavě žádá, aby africké země a regionální instituce včetně SADC, a zejména Africká unie jako ručitel dohody ze dne 15. září 2008, i přední africké osobnosti zajistily spravedlivé řešení situace v Zimbabwe založené na věrohodných volbách konaných v březnu 2008 a aby vyváženě sledovaly veškeré politické dohody;

11.   vyzývá Radu, aby povzbudila Africkou unii k přípravě na nepředvídané situace pro aktivní intervenci s cílem ochránit civilní obyvatelstvo Zimbabwe;

12.   vyzývá Radu, aby byla i nadále bdělá ve vztahu k následkům pro tento region, které může mít záměrná nedbalost a špatná správa věcí veřejných stranou ZANU-PF, jež Zimbabwe destabilizují;

13.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací uprchlíků ze Zimbabwe v tomto regionu a vyjadřuje politování nad násilím vůči zimbabwským uprchlíkům v sousedních zemích; vyzývá Evropskou komisi, aby tyto sousední země podpořila prováděním finančních a materiálních programů pomoci určených pro uprchlíky;

14.   rozhodně vyzývá všechny zúčastněné strany a mezinárodní společenství, aby byly připraveny podporovat hospodářskou a sociální obnovu Zimbabwe, jakmile bude vytvořena vláda, která bude skutečně na všech úrovních odrážet vůli zimbabwského lidu, a jakmile budou existovat hmatatelné známky návratu k dodržování demokracie, lidských práv a právního státu;

15.   vyzývá Radu a členské státy, aby zintenzívnily diplomatickou činnost v Africe s cílem docílit aktivní podpory změn v Zimbabwe;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládám zemí G8, vládám a parlamentům Zimbabwe a Jihoafrické republiky, generálnímu tajemníkovi Společenství národů, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, předsedovi Komise a předsedovi Výkonné rady Africké unie, Panafrickému parlamentu a generálnímu tajemníkovi a vládám států Jihoafrického rozvojového společenství a jeho Parlamentnímu fóru.

(1) Přijaté texty P6_TA(2008)0364
(2) Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 39.
(3) Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 66.
(4) Úř. věst. L 331, 10.12.2008, s. 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí