Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0628/2008

Keskustelut :

PV 18/12/2008 - 13.1
CRE 18/12/2008 - 13.1

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 14.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0640

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 57k
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
Zimbabwe
P6_TA(2008)0640RC-B6-0628/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2008 Zimbabwen tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat Zimbabwesta antamansa päätöslauselmat, viimeisimpänä 10. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Zimbabwen tilanteesta(1),

–   ottaa huomioon Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta 18. helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/135/YUTP(2), jolla jatketaan neuvoston 19. helmikuuta 2004 hyväksymässä yhteisessä kannassa 2004/161/YUTP(3) Zimbabween kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä 20. helmikuuta 2009 saakka, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta 8. joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1226/2008(4) sekä 11. ja 12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymät Zimbabwea koskevat päätelmät, joissa ilmaistaan vakava huolestuminen Zimbabwen humanitaarisen tilanteen huononemisesta,

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 28. marraskuuta 2008 hyväksytyn päätöslauselman Zimbabwen tilanteesta,

–   ottaa huomioon yleisafrikkalaisen parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan raportin 29. maaliskuuta 2008 pidetyistä Zimbabwen yhdenmukaistetuista vaaleista,

–   ottaa huomioon Sharm el Sheikhissä 30. kesäkuuta–1. heinäkuuta 2008 pidetyssä Afrikan unionin 11. huippukokouksessa hyväksytyn päätöslauselman Zimbabwesta,

–   ottaa huomioon Zimbabwen Afrikan kansallisen unionin – isänmaallisen rintaman (ZANU-PF) ja demokraattisen muutoksen liikkeen (MDC) kahden ryhmittymän välillä 15. syyskuuta 2008 tehdyn sopimuksen Zimbabwen haasteiden ratkaisemisesta,

–   ottaa huomioon eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) perustamissopimuksen ja siihen liitetyt pöytäkirjat, myös SADC:n vaalipöytäkirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   katsoo, että Zimbabwea on kohdannut valtava humanitaarinen kriisi, jossa 5,1 miljoonaa ihmistä, lähes puolet väestöstä, näkee nälkää; ottaa huomioon, että koleran puhkeaminen, joka johtuu perustavien vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen katkeamisesta, on surmannut Zimbabwessa vähintään 783 ihmistä ja tartunnan saaneita on yli 16 400, ja ne yli 300 000 ihmistä, joiden tila on heikentynyt vakavasti ravinnon puutteen vuoksi, ovat pahassa tartuntavaarassa,

B.   ottaa huomioon, että Zimbabwen viranomaiset ovat selvästi ilmoittaneet, etteivät ne pysty lopettamaan humanitaarista kriisiä eivätkä aio lopettaa vastustajiensa väkivaltaista sortoa; ottaa huomioon, että humanitaarisella katastrofilla on selvä yhteys hallinnon kriisiin, joka syntyi, kun Robert Mugabe ei kyennyt järjestämään puolueettomia ja uskottavia vaaleja ja kunnioittamaan 15. syyskuuta 2008 tehtyä poliittista periaatesopimusta, jonka mukaan muodostettaisiin kansallisen yhtenäisyyden hallitus kriisin lopettamiseksi ja joka tehtiin Etelä-Afrikan presidentin Thabo Mbekin välitysyrityksistä huolimatta,

C.   ottaa huomioon, että inflaation arvioidaan olevan miljardeja prosentteja, maailman korkein, ja ottaa huomioon, että 80 prosenttia väestöstä elää alle yhdellä dollarilla päivässä ilman perushyödykkeitä kuten ruokaa ja vettä,

D.   ottaa huomioon, että lääkäreiden kansainvälisen humanitaarisen järjestön, Lääkärit ilman rajoja, mukaan vähintään 1,4 miljoonaa ihmistä on vaarassa saada koleratartunnan, jos epidemiaa ei saada pysäytettyä puuttumalla sen syihin, ottaa huomioon, että tauti on leviämässä Etelä-Afrikkaan ja Botswanaan,

E.   ottaa huomioon, että taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten kriisien yhdistelmä on vaatinut veronsa erityisesti naisilta ja tytöiltä ja että he ovat erityisessä vaarassa saada koleratartunnan, koska heidän velvollisuutenaan on hoitaa sairaita kotona,

F.   ottaa huomioon, että sekä miesten että naisten elinajanodote oli Zimbabwessa 60 vuotta ja se on pudonnut viimeisten kymmenen vuoden aikana 37 vuoteen miehillä ja 34 vuoteen naisilla, ottaa huomioon, että Zimbabwessa elää tällä hetkellä 1,7 ihmistä, joilla on hiv-tartunta,

G.   ottaa huomioon, että poliittisen kriisin ja terveyteen liittyvän hätätilan takana on Zimbabwen paheneva ihmisoikeuskriisi, jonka uusimpana käänteenä ovat ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuneet ennen näkemättömät sieppausaallot ja että Jestina Mukokon katoaminen noudatti ihmisoikeusaktivistien häirinnän ja pelottelun kaavaa ja sen suorittivat henkilöt, joiden epäillään toimivan Zimbabwen viranomaisten puolesta,

H.   ottaa huomioon, että Unicefin mukaan vain noin 40 prosenttia maan opettajista käy työssä ja vain kolmannes oppilaista tulee kouluun; ottaa huomioon, että opettajat, samoin kuin lääkärit ja sairaanhoitajat, ovat olleet ajoittain lakossa, ja poliisi on kohdistanut heihin väkivaltaa sen vuoksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan rauhanomaiseen mielenosoitukseen,

I.   ottaa huomioon, että arvovaltaisten henkilöiden ryhmältä, johon kuuluvat YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan, Yhdysvaltojen entinen presidentti Jimmy Carter ja naisten ja lasten etujen puolestapuhuja Graça Machel, estettiin pääsy Zimbabween,

J.   ottaa huomioon, että monet afrikkalaiset johtajat, mukaan lukien arkkipiispa Desmond Tutu, Botswanan presidentti Ian Khama ja Kenian pääministeri Raila Odinga, ovat kehottaneet Mugabea luopumaan vallasta,

K.   toteaa, että 8. joulukuuta 2008, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 60-vuotisjuhlapäivänä, Ranskan presidentti Sarkozy kehotti EU:n puolesta Mugabea luopumaan vallasta ja totesi, että tämä on ottanut Zimbabwen kansan panttivangiksi ja että Zimbabwen kansalla on oikeus vapauteen, turvallisuuteen ja kunnioitukseen,

L.   katsoo, että Zimbabwe lähes täyttää kriteerit, joiden perusteella voitaisiin vedota YK:n huippukokouksen syyskuussa 2005 hyväksymään julistukseen, jonka mukaan on olemassa kansainvälinen velvollisuus suojella kansaa, johon kohdistuu rikoksia ihmisyyttä vastaan,

1.   ilmaisee syvän huolensa Zimbabwen katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta, koleraepidemiasta, nälästä ja siitä, että Mugaben hallitus kieltäytyy täysin vastaamasta positiivisesti kriisiin; kehottaa neuvostoa ja komissiota vahvistamaan sitoutumisensa Zimbabwen kansaan huomattavan ja pitkäaikaisen humanitaarisen avustusohjelman avulla;

2.   toteaa, että Euroopan unioni on juuri vapauttanut apuun 10 miljoonaa euroa, ja vaatii Zimbabwen viranomaisia poistamaan kaikki humanitaarista apua antaville järjestöille asetetut rajoitukset sekä varmistamaan, että humanitaarinen apu voidaan toimittaa perille inhimillisyyden, neutraaliuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita noudattaen;

3.   tukee painokkaasti edellä mainitun arvovaltaisten henkilöiden ryhmän ponnisteluja Zimbabwen humanitaarisen kriisin lievittämiseksi; pitää täysin mahdottomana hyväksyä sitä, että Mugaben hallitus eväsi maahantuloon tarvittavat viisumit tämän valtuuskunnan jäseniltä, koska he halusivat käyttää vaikutusvaltaansa lisätäkseen välittömän ja pitkän aikavälin avun tuloa maahan Zimbabwen kansan hirvittävien kärsimysten lopettamiseksi;

4.   tuomitsee lujasti Mugaben hallituksen jatkuvan väkivallan, joka kohdistuu MDC-puolueen jäseniin ja kannattajiin; on kauhistunut lukuisista viimeaikaisista ihmisoikeuksien puolustajien sieppauksista ja kehottaa vapauttamaan välittömästi Zimbabwen rauhanhankkeen johtajan Jestina Mukokon, johtavan ihmisoikeusasianajajan Harrison Nkomon veljen Zacharia Nkomon, Zimbabwen rauhanhankkeen aluekoordinaattorin Broderick Takawiran, Zimbabwen rauhanhankkeen autonkuljettajan Pascal Gonzon ja useat muut MDC-puolueen jäsenet ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit ja vaatii, että näihin sieppauksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen;

5.   pitää myönteisenä, että EU:n luetteloa maahantulokiellossa olevista Mugaben hallintoon kuuluvista henkilöistä on laajennettu, ja kehottaa lisäämään siihen muita Mugaben keskeisiä kannattajia, kuten Florence Chitauron, entisen ZANU-PF-puolueen ministerin, joka asuu tällä hetkellä ilmeisesti Lontoossa ja kieltäytyy tuomitsemasta Mugabea ja matkustaa esteettä Zimbabween ja sieltä pois;

6.   kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa harkitsemaan kohdennettujen pakotteiden (matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen) asettamista Mugabea ja väkivaltaan tai ihmisoikeusloukkauksiin aktiivisesti osallistuneita henkilöitä vastaan; kehottaa erityisesti Kiinaa, Venäjää ja Etelä-Afrikkaa tukemaan YK:n turvallisuusneuvostossa voimakkaita toimia Mugaben hallitusta vastaan ja ilmoittamaan Afrikan maiden hallituksille, että ne eivät enää ole halukkaita tukemaan Mugaben hallitusta;

7.   kiittää Kenian, Botswanan ja Sambian hallitusten lahjomattomuutta, kun ne puhuivat Mugabea vastaan, ja ilmaisee syvän pettymyksensä siihen, että niin monet Afrikan maiden hallitukset ovat yhä valmiita sulkemaan silmänsä tämän hallituksen pahuudelta;

8.   korostaa Zimbabwen kansan pikaista tarvetta saada aikaan poliittinen muutos, eikä hyväksy sitä, että Robert Mugabe kieltäytyi panemasta täytäntöön 15. syyskuuta 2008 allekirjoittamaansa sopimusta, jolla annettaisiin keskeiset ministeriöt Morgan Tsvangirain puolueen hoitoon, tai sitoutumasta poliittiseen uudistukseen;

9.   ilmaisee syvän huolestumisensa siitä, että Mugaben sortava, manipuloiva ja omaa etuaan ajava hallitus tekee jatkuvasti tyhjäksi Zimbabwen kansan kiireellisen tarpeen saada aikaan välitön, radikaali ja demokraattinen muutos;

10.   kehottaa Afrikan maita ja alueellisia toimielimiä, SADC mukaan luettuna, lisäämään kiireesti painostusta ja erityisesti Afrikan unionia, 15. syyskuuta 2008 allekirjoitetun sopimuksen takaajana, sekä arvovaltaisia afrikkalaisia henkilöitä löytämään Zimbabwen tilanteeseen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen ratkaisun, joka perustuu maaliskuussa 2008 pidettyihin uskottaviin vaaleihin, sekä seuraamaan tasapainoisesti kaikkia poliittisia sopimuksia;

11.   kehottaa neuvostoa kannustamaan Afrikan unionia luomaan valmiudet aktiivista interventiota varten Zimbabwen siviiliväestön suojelemiseksi;

12.   kehottaa neuvostoa pysymään valppaana alueelle aiheutuvien mahdollisten seurausten osalta, jotka johtuvat ZANU-PF-puolueen tahallisista laiminlyönneistä ja huonosta hallinnosta, joka aiheuttaa Zimbabwessa epävakautta;

13.   ilmaisee syvän huolensa zimbabwelaisten pakolaisten tilanteesta alueella ja pahoittelee zimbabwelaisiin pakolaisiin naapurivaltioissa kohdistuvia väkivallantekoja; kehottaa komissiota tukemaan näitä naapurivaltioita pakolaisille tarkoitetuilla taloudellisilla ja aineellisilla ohjelmilla;

14.   vetoaa voimakkaasti kaikkiin asianosaisiin ja kansainväliseen yhteisöön, jotta ne olisivat valmiita tukemaan Zimbabwen taloudellista ja yhteiskunnallista elpymistä sitten, kun on muodostettu hallitus, joka kuvastaa aidosti Zimbabwen kansan tahtoa kaikilla tasoilla, ja kun on saatu konkreettisia merkkejä siitä, että demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta noudatetaan taas;

15.   kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tehostamaan diplomaattisia toimiaan Afrikassa voidakseen tukea aktiivisesti muutoksia Zimbabwessa;

16.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, G8-maiden hallituksille, Zimbabwen ja Etelä-Afrikan hallituksille ja parlamenteille, Kansainyhteisön pääsihteerille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Afrikan unionin komission ja toimeenpanevan neuvoston puheenjohtajille, yleisafrikkalaiselle parlamentille sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön pääsihteerille, hallitukselle ja parlamentaariselle foorumille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0364.
(2) EUVL L 43, 19.2.2008, s. 39.
(3) EUVL L 50, 20.2.2004, s. 66.
(4) EUVL L 331, 10.12.2008, s. 11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö