Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2696(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0629/2008

Разисквания :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Приети текстове :

P6_TA(2008)0641

Приети текстове
PDF 275kWORD 45k
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
Никарагуа
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. за атаките срещу защитниците на правата на човека, обществените свободи и демокрацията в Никарагуа

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека от 1948 година,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 година,

–   като взе предвид Споразумението от 15 декември 2003 година за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и републиките Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга страна, и Рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и републиките Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама(1),

–   като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека,

–   като взе предвид докладите, представени от групата експерти на ЕС във връзка с процеса и провеждането на общински избори на 9 ноември 2008 г. в Никарагуа,

−   като взе предвид декларациите на члена на Европейската комисия г-жа Benita Ferrero Waldner относно постигнатото в Никарагуа след общинските и регионалните избори на 9 ноември 2008 г.,

−   като взе предвид текущите преговори за подписване на споразумение за партньорство между Европейския Съюз и страните от Централна Америка,

–   като има предвид съобщението за пресата на 27-те държави-членки на Европейския съюз от 22 октомври 2008 година във връзка със защитниците и организациите за защита на правата на човека;

–   като има предвид, че на 26 и 27 януари 2009 г. в Брюксел ще се проведе шестият кръг на преговорите за споразумение за партньорство ЕС-Централноамериканската общност;

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че е имало твърдения за фалшификации на резултатите от общинските избори, проведени на 9 ноември 2008 година, които са направени в докладите на групата от експерти на ЕС, където се посочва липсата на воля от страна на никарагуанските органи да организират един истински демократичен процес; като има предвид съпътствалото ги насилие, насочено по-конкретно срещу медиите, и поляризацията и стълкновенията, породени от него;

Б.   като има предвид, че Организацията на Обединените нации, Европейският съюз, Съединените Американски щати и няколко никарагуански неправителствени организации (НПО) изразиха загриженост за степента на прозрачност при гласуването;

В.   като има предвид резолюциите на Висшия изборен съвет от 11 юни 2008 г., в които от една страна се отменя статутът на юридическо лице на Сандинисткото движение за обновление, а от друга се обявява, че Консервативната партия не е изпълнила изискванията за участие в общинските избори през ноември 2008 година, като по този начин се възпрепятства участието на тези две партии;

Г.   като има предвид многобройните атаки и актове на преследване, на които от месеци насам са подложени организациите за защита на правата на човека и членовете им, журналистите и представителите на средствата за масово осведомяване от страна на лица, политически сектори и органи, свързани с държавната власт;

Д.   като има предвид, че никарагуанският заместник-министър за сътрудничеството предложи създаване на механизъм за "общо облагане с данъци" на финансовата помощ, получавана от НПО, както и разследване на различни НПО за твърдения за неспазване на правни изисквания, като обвинения за "триангулация на фондове" срещу 17 организации за защита на правата на човека;

Е.   като има предвид, че е имало наказателно производство и разследване срещу защитниците на сексуалните и репродуктивни права, включително подкрепата за едно изнасилено момиче, на което беше оказано съдействие да направи аборт, за да спаси живота си по време, когато абортът при лекар не беше престъпление;

Ж.   като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и на правовата държава, както и спазването на правата на човека и основните свободи трябва да бъдат неделима част от външната политика на ЕС;

З.   като има предвид, че когато Европейският съюз и партньорите му подписват споразумения с трети страни, които съдържат клауза за правата на човека, те поемат отговорността международните норми за правата на човека да се спазват и тези клаузи да са реципрочни;

И.   като има предвид, че Никарагуа изпадна в положение на рязко обедняване през последните две десетилетия;

1.  Изразява дълбоко съжаление за начина на провеждане на местните избори на 9 ноември 2008 г. и счита, че изборните резултати нямат никаква демократична легитимност;

2.  Изразява съжаление, че обстановката на подозрение за фалшификации в някои общини предизвика демонстрации и сблъсъци между поддръжници на политическите партии, при които бяха наранени хора и съществуващата отпреди дълбока политическа криза се задълбочи;

3.  Призовава правителството на Никарагуа да предприеме спешни мерки за смекчаване на съществуващото положение и изисква от никарагуанските власти да зачитат труда на организациите за защита на правата на човека;

4.  Изразява съжаление за многобройните атаки и преследвания, на които бяха подложени организациите за защита на правата на човека, членовете им, независими журналисти и представители на делегацията на Европейската комисия в Никарагуа през последните няколко месеца от хора, политически сектори и органи, свързани с държавната власт;

5.  Призовава политическите партии да осъдят актовете на насилие, осъществени от техните последователи;

6.  Изразява съжаление, че две политически партии не можаха да участват в местните избори и изразява своята загриженост по отношение на развитието на демократичното укрепване и управляемост на страната, и в частност по отношение на процесите на включване и активно участие;

7.  Настоятелно призовава правителството на Никарагуа и различните държавни органи да защитават свободата на изразяване и независимостта на съдебната власт, като по този начин гарантират запазването на демократичните основи на страната, както и възможно най-скоро Никарагуа да ратифицира Римския статут, създаващ Международния наказателен съд;

8.  Приветства официалното изявление за пресата на 27-те държави-членки на ЕС от 22 октомври 2008 година, в което се осъждат атаките срещу защитниците на правата на човека и организациите за защита на правата на човека;

9.  Призовава в преговорите за споразумение за партньорство между Европейския съюз и страните от Централна Америка да се припомни на Никарагуа, че трябва да изпълнява принципа на зачитане на правовата държава, демокрацията и правата на човека, защитавани и насърчавани от Европейския съюз;

10.  Призовава държавите-членки на ЕС да включат положението в Никарагуа в дневния ред на срещите с никарагуанските органи, както на двустранно, така и на многостранно равнище;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на Република Никарагуа.

(1) ОВ L 63, 12.3.1999 г., стр. 39.

Правна информация - Политика за поверителност