Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2696(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0629/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0641

Přijaté texty
PDF 210kWORD 44k
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
Nikaragua
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o útocích proti obráncům lidských práv, občanských svobod a demokracie v Nikaragui

Evropský parlament,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN z roku 1948,

-   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

-   s ohledem na dohodu z 15. prosince 2003 o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a republikami Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama na straně druhé a s ohledem na rámcovou dohodu o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a republikami Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama(1),

-   s ohledem na pokyny Evropské unie pro obránce lidských práv,

-   s ohledem na zprávy týmu odborníků EU o  volbách do obecních zastupitelstev, které se konaly dne 9. listopadu 2008 v Nikaragui,

-   s ohledem na prohlášení komisařky Benity Ferrerové Waldnerové o událostech, k nimž došlo v Nikaragui v průběhu voleb do obecních a krajských zastupitelstev dne 9. listopadu 2008,

-   s ohledem na právě probíhající jednání o uzavření dohody o přidružení mezi Evropskou unii a zeměmi Střední Ameriky, které právě probíhá,

-   vzhledem k tiskové zprávě 27 členských států EU ze dne 22. října 2008 o obráncích lidských práv a organizacích na ochranu těchto práv,

-   vzhledem k tomu, že ve dnech 26. a 27. ledna se bude v Bruselu konat šesté kolo jednání o uzavření dohody o partnerství mezi EU a státy Střední Ameriky,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k údajným podvodům v souvislosti s výsledky voleb do obecních zastupitelstev, které se konaly dne 9. listopadu 2008, o nichž se zmiňují zprávy týmu odborníků EU upozorňující rovněž na nedostatek vůle nikaragujských orgánů uspořádat skutečně demokratické volby; vzhledem k násilnostem, které volby doprovázely a které byly namířeny zejména proti sdělovacím prostředkům, a vzhledem k názorovým rozdílům a konfliktům, které jsou jejich důsledkem,

B.   vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů, Evropská unie, Spojené státy a některé nikaragujské nevládní organizace vyjádřily znepokojení nad nedostatečnou transparentností voleb,

C.   vzhledem k usnesením Nejvyšší volební rady ze dne 11. června 2008, která zrušila právní subjektivitu Sandinova hnutí národního osvobození a na druhé straně obvinila Konzervativní stranu, že nesplnila předběžné podmínky pro účast ve volbách do obecních zastupitelstev v listopadu 2008, což vedlo k tomu, že se tyto strany nemohly zúčastnit voleb,

D.   vzhledem k četným útokům a šikanování ze strany osob, politických odvětví nebo organizací spojených se státní mocí, kterým již několik měsíců čelí organizace zabývající se ochranou lidských práv a jejich členové, novináři a zástupci sdělovacích prostředků,

E.   vzhledem k tomu, že náměstek nikaragujského ministra pro spolupráci navrhl, aby byl vytvořen "společný mechanismus zdaňování" finančních podpor získaných nevládními organizacemi a aby bylo prošetřeno údajné neplnění zákonných požadavků ze strany různých nevládních organizací a obvinění 17 organizací na ochranu lidských práv z finančních machinací,

F.   vzhledem k trestnímu vyšetřování vedenému proti obráncům sexuálních a reprodukčních práv, včetně případu, kdy tito ochránci poskytly podporu znásilněné dívce, která v zájmu záchrany vlastního života podstoupila interrupci v době, kdy interrupce prováděná ze zdravotních důvodů nebyla trestně stíhána,

G.   vzhledem k tomu, že vývoj demokracie a její upevnění, jakož i právní stát a dodržování lidských práv a základních svobod musí být nedílnou součástí zahraniční politiky Evropské unie,

H.   vzhledem k tomu, že pokud Evropská unie a její partneři uzavírají se třetími zeměmi dohodu, která obsahuje doložku o lidských právech, berou na sebe odpovědnost za to, že mezinárodní normy o lidských právech budou dodržovány a že tyto doložky budou platit oboustranně,

I.   vzhledem ke krajní chudobě, v níž se Nikaragua v posledních dvou desetiletích ocitla,

1.   vyjadřuje hlubokou lítost nad způsobem, jakým proběhly volby do místních zastupitelstev, které se konaly dne 9. listopadu 2008, a domnívá se, že výsledky těchto voleb nejsou z hlediska demokracie legitimní;

2.   lituje skutečnosti, že atmosféra naplněná podezíráním z podvodů vedla v některých obcích k demonstracím a střetům mezi stoupenci politických stran, v nichž bylo několik lidí zraněno a kvůli nimž se současná vážná politická krize ještě více prohloubila;

3.   žádá nikaragujskou vládu, aby urychleně přijala opatření, která by vedla ke zklidnění vzniklé situace, a žádá nikaragujské orgány, aby respektovaly činnost organizací na ochranu lidských práv;

4.   lituje skutečnosti, že organizace na ochranu lidských práv, jejich členové, nezávislí novináři a zástupci delegace Komise v Nikaragui jsou již několik měsíců terčem četných útoků a pronásledování ze strany osob, politických sil a institucí napojených na státní moc;

5.   žádá politické strany, aby odsoudily projevy násilí, k nimž se uchýlili jejich stoupenci;

6.   lituje skutečnosti, že dvěma politickým stranám byla účast v místních volbách znemožněna a je zneklidněn dalším vývojem v upevňování demokracie a řádné veřejné správy v Nikaragui, zejména pak, pokud jde o proces začleňování a aktivní účast;

7.   naléhavě žádá nikaragujskou vládu a různé státní instance, aby dohlížely na svobodu vyjadřování a nezávislost soudnictví a zaručovaly tak zachování demokratických základů země; žádá Nikaraguu, aby co nejdříve ratifikovala Římský statut zakládající Mezinárodního trestní soud;

8.   s uspokojením vítá oficiální tiskovou zprávu 27 členských států EU ze dne 22. října 2008, v níž odsoudily útoky proti obráncům lidských práv a organizacím na ochranu lidských práv;

9.   vyzývá k tomu, aby v rámci jednání o dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky bylo Nikaragui připomenuto dodržování právního státu, demokracie a lidských práv jakožto zásad chráněných a podporovaných Evropskou unií;

10.   vyzývá členské státy EU, aby na pořad jednání s nikaragujskými orgány zařadily situaci v této zemi, a to jak na bilaterální, tak na multilaterální úrovni;

11.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, Středoamerickému parlamentu a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

(1) Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 39.

Právní upozornění - Ochrana soukromí