Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2696(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0629/2008

Debatai :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0641

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Išpuoliai prieš žmogaus teisių gynėjus, piliečių laisves ir demokratiją Nikaragvoje
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl išpuolių prieš žmogaus teisių gynėjus, piliečių laisves ir demokratiją Nikaragvoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į JT 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 15 d. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą ir į Europos ekonominės bendrijos ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos Respublikos pamatinį bendradarbiavimo susitarimą(1),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gynėjų gaires,

–   atsižvelgdamas į ES ekspertų grupės pateiktas ataskaitas 2008 m. lapkričio 9 d. vykusių savivaldybių rinkimų proceso Nikaragvoje,

–   atsižvelgdamas į Komisijos narės Benitos Ferrero Waldner pranešimą dėl įvykių per 2008 m. lapkričio 9 d. per Nikaragvos savivaldybių ir regionų rinkimus,

−   atsižvelgdamas į derybas siekiant pasirašyti Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. ES 27 valstybių narių pranešimą spaudai dėl žmogaus teisių gynėjų ir jų organizacijų,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 26–27 d. Briuselyje vyksiantį šeštąjį ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo derybų raundą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi yra kaltinimų dėl 2008 m. lapkričio 9 d. vykusių rinkimų į savivaldybes rezultatų klastojimo, kuris atskleidžiamas ES ekspertų ataskaitose, kuriose taip pat užsimenama apie Nikaragvos institucijų nenorą surengti demokratinius rinkimus; kadangi per juos vyko išpuoliai, ypač nukreipti prieš žiniasklaidą, kurie sukėlė susiskaldymą ir priešiškumą,

B.   kadangi Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos bei kelios Nikaragvos NVO išreiškė susirūpinimą balsavimo skaidrumu,

C.   kadangi Aukščiausios rinkimų tarybos 2008 m. birželio 11 d. rezoliucijose Sandinistų judėjimui (isp. Movimiento Renovador Sandinista) atimamas juridinio asmens statusas ir teigiama, kad Konservatorių partija neatitiko reikalavimų dalyvauti 2008 m. lapkričio mėnesį vykusiuose rinkimuose į savivaldybes, taigi šioms dviems partijoms buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose,

D.   kadangi vyko daug išpuolių ir priešiškų veiksmų, kuriuos jau keletą mėnesių patiria žmogaus teisių apsaugos organizacijos, jų nariai, nepriklausomi žurnalistai ir žiniasklaidos priemonių atstovai ir kurie kilo dėl pavienių asmenų, politinių grupuočių bei organizacijų, susijusių su valstybės valdžia,

E.   kadangi Nikaragvos už bendradarbiavimą atsakingas viceministras pasiūlė sukurti bendrą mokesčių sistemą, skirtą finansinei paramai, kurią gavo NVO, ir ištirti įvairias NVO, kurios akivaizdžiai neatitinka teisinių reikalavimų, kadangi 17 žmogaus teisių apsaugos organizacijų keliami kaltinimai dėl lėšų dubliavimo,

F.   kadangi seksualinės ir reprodukcinės teisės gynėjų, įskaitant parėmusių išžagintą mergaitę, kuriai, siekiant išsaugoti gyvybę, padėta atlikti abortą tuo metu, kai gydomasis nėštumo nutraukimas nebuvo kriminalinis nusikaltimas, atžvilgiu vyksta baudžiamasis persekiojimas,

G.   kadangi demokratijos ir teisinės valstybės vystymas ir stiprinimas bei pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms turi tapti Europos Sąjungos užsienio politikos sudedamąja dalimi,

H.   kadangi Europos Sąjunga ir jos partneriai, pasirašydami su trečiosiomis šalimis susitarimus, į kuriuos įtraukiama sąlyga dėl žmogaus teisių, tikisi, kad bus prisiimta atsakomybė ir gerbiamos tarptautinės žmogaus teisių normos ir kad šios sąlygos savaime yra abipusės,

I.   kadangi per paskutinius du dešimtmečius Nikaragva pateko į didelį skurdą,

1.   labai apgailestauja dėl to, kaip 2008 m. lapkričio 9 d. vyko rinkimai į savivaldybes ir mano, kad jų rezultatai neatitinka jokių demokratinio teisėtumo reikalavimų;

2.   apgailestauja, kad dėl įtarimų sukčiavimu kai kuriose savivaldybėse prasidėjo demonstracijos ir politinių partijų rėmėjų susirėmimai, kurių padarinys – nemažai sužeistų žmonių, ir paaštrėjo jau didžiulė politinė šios šalies krizė;

3.   ragina Nikaragvos vyriausybę nedelsiant imtis priemonių siekiant sušvelninti susidariusią padėtį ir ragina Nikaragvos institucijas gerbti žmogaus teisių apsaugos organizacijų darbą;

4.   apgailestauja dėl daugelio išpuolių ir priešiškų veiksmų, kuriuos per šiuos keletą mėnesių patyrė žmogaus teisių apsaugos organizacijos, jų nariai nepriklausomi žurnalistai ir Europos Komisijos delegacijos Nikaragvoje atstovai ir kurie kilo dėl asmenų, politinių grupuočių bei organizacijų, susijusių su valstybės valdžia;

5.   ragina politines partijas pasmerkti savo pasekėjų smurto veiksmus;

6.   apgailestauja, kad dvi politinės partijos negalėjo dalyvauti savivaldybės rinkimuose; reiškia nerimą dėl demokratijos stiprėjimo ateities ir šalies valdymo, ypač dėl procesų, susijusių su visuomenės integracija ir aktyviu dalyvavimu;

7.   ragina Nikaragvos vyriausybę ir skirtingas šalies instancijas saugoti saviraiškos laisvę ir nepriklausomą teisingumą ir taip užtikrinti, kad būtų išsaugoti demokratiniai šalies pagrindai; ragina Nikaragvą kuo greičiau ratifikuoti Romos statutą, pagal kurį įsteigtas Tarptautinis baudžiamasis teismas;

8.   džiaugiasi 2008 m. spalio 22 d. ES 27 valstybių narių oficialiu pranešimu spaudai, kuriame pasmerkiami išpuoliai prieš žmogaus teisių gynėjus ir jų organizacijas;

9.   ragina, kad derantis dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių partnerystės susitarimo Nikaragvai būtų priminta, kad Europos Sąjunga gina teisinės valstybės, žmogaus teisių, demokratijos principus ir skatina jų laikytis;

10.   ragina ES valstybes nares įtraukti į savo dvišalių ir daugiašalių posėdžių darbotvarkes klausimą dėl padėties Nikaragvoje;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Centrinės Amerikos parlamentui ir Nikaragvos Respublikos vyriausybei.

(1) OL L 63, 1999 3 12, p. 39.

Teisinė informacija - Privatumo politika