Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2696(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0629/2008

Debates :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Balsojumi :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0641

Pieņemtie teksti
PDF 202kWORD 49k
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
Uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsoņu brīvībai un demokrātijai Nikaragvā
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūcija par uzbrukumiem cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsoņu brīvībai un demokrātijai Nikaragvā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 1948. gada ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–   ņemot vērā politisko dialogu un 2003. gada 15. decembra Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku, Salvadoras Republiku, no otras puses, kā arī Sadarbības pamatnolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku, Salvadoras Republiku(1),

–   ņemot vērā ES pamatnostādnes saistībā ar cilvēktiesību aizstāvjiem,

–   ņemot vērā ES ekspertu grupas ziņojumus par 2008. gada 9. novembra pašvaldību vēlēšanām Nikaragvā,

−   ņemot vērā Eiropas Komisāres B. Ferrero-Waldner paziņojumus par notikumiem Nikaragvā pēc 2008. gada 9. novembra pašvaldību un reģionālajām vēlēšanām,

−   ņemot vērā notiekošās sarunas saistībā ar asociācijas nolīguma parakstīšanu starp ES un Centrālamerikas valstīm,

−   ņemot vērā 27 ES dalībvalstu 2008. gada 22. oktobra paziņojumu presei par cilvēktiesību aizstāvjiem un organizācijām;

−   ņemot vērā sarunu par ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumu sesto kārtu, kurai jānotiek Briselē, 2009. gada 26.–27 janvārī;

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   ņemot vērā jautājumu par iespējamo krāpšanu saistībā ar 2008. gada 9. novembra pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, kas izskatīts ES ekspertu grupas ziņojumos, kuros uzsvērta Nikaragvas iestāžu nevēlēšanās organizēt patiesi demokrātiskas vēlēšanas; ņemot vērā vardarbību, kas bija īpaši vērsta pret plašsaziņas līdzekļiem, kā arī no tās izrietošo polarizāciju un konfliktus;

B.   tā kā ANO, ES un ASV, kā arī vairākas Nikaragvas nevalstiskās organizācijas ir paudušas bažas par vēlēšanu pārredzamības līmeni;

C.   ņemot vērā Augstākās vēlēšanu padomes 2008. gada 11. jūnija rezolūcijas, ar kurām tiek anulēts Sandinistu atjaunošanas kustības (MRS) juridiskās personas statuss un kurās paziņots, ka Konservatīvā partija (PC) nespēj izpildīt priekšnoteikumus, kas tai ļautu piedalīties 2008. gada novembra pašvaldību vēlēšanās, kā rezultātā šīs divas partijas nevarēja piedalīties vēlēšanās;

D.   ņemot vērā atkārtotos uzbrukumus un agresijas aktus, kurus jau vairākus mēnešus ar valsts iestādēm saistītas personas, politiskie spēki un organizācijas vērš pret cilvēktiesību organizācijām un to locekļiem, kā arī žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;

E.   ņemot vērā Nikaragvas sadarbības ministra vietnieka priekšlikums izveidot "kopējas nodokļu uzlikšanas" mehānismu attiecībā uz finanšu atbalstu, kuru saņēmušas NVO, kā arī izmeklēšanas vairākās NVO, kuras šķietami nepilda tiesiskās prasības, piemēram, gadījumā, kad pret 17 cilvēktiesību organizācijām tika celtas apsūdzības līdzekļu "triangulācijā";

F.   ņemot vērā kriminālizmeklēšanas, kas vērstas pret seksuālo un reproduktīvo tiesību aizstāvjiem, tostarp cilvēkiem, kas sniedza atbalstu izvarotai meitenei, kurai laikā, kad grūtniecības pārtraukšana medicīnisku indikāciju dēļ nebija noziedzīgs nodarījums, tika veikts aborts, lai glābtu viņas dzīvību;

G.   tā kā demokrātijas un tiesiskuma attīstībai un stiprināšanai, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanai jābūt Eiropas Savienības ārpolitikas neatņemamai sastāvdaļai;

H.   tā kā Eiropas Savienības un tās partneri, parakstot ar trešām valstīm nolīgumus, kas satur cilvēktiesību klauzulu, uzņemas atbildību par starptautisko cilvēktiesību standartu ievērošanas nodrošināšanu, un tā kā šādas klauzulas pēc savas būtības ir abpusējas;

I.   ņemot vērā dziļās nabadzības apstākļus, kuros Nikaragva ir nonākusi pēdējo divdesmit gadu laikā,

1.   pauž dziļu nožēlu par 2008. gada 9. novembra pašvaldību vēlēšanu norisi un uzskata, ka rezultāti no demokrātijas viedokļa ir pilnīgi nelikumīgi;

2.   pauž nožēlu par to, ka aizdomas par krāpšanu dažās pašvaldībās izraisīja demonstrācijas un sadursmes starp dažādu politisko partiju atbalstītājiem, kā rezultātā tika ievainoti vairāki cilvēki un padziļinājās jau nopietnā politiskā krīze;

3.   aicina Nikaragvas valdību veikt steidzamus pasākumus, lai noregulētu radušos situāciju un lūdz Nikaragvas iestādes ar cieņu izturēties pret cilvēktiesību organizāciju darbu;

4.   pauž nožēlu par vairākkārtējiem uzbrukumiem un agresijas aktiem, ko pēdējo mēnešu laikā pret cilvēktiesību organizācijām un to locekļiem, neatkarīgiem žurnālistiem un Komisijas delegācijas Nikaragvā pārstāvjiem vērsuši ar valsts vadību saistīti cilvēki, politiskie spēki un organizācijas;

5.   aicina politiskās partijas nosodīt to atbalstītāju veiktos vardarbības aktus;

6.   pauž nožēlu par to, ka divas politiskās partijas nevarēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās, un izsaka bažas par progresu, kas panākts Nikaragvas demokrātiskajā nostiprināšanā un pārvaldībā, jo īpaši saistībā ar integrācijas un aktīvas līdzdalības procesiem;

7.   mudina Nikaragvas valdību un valsts iestādes aizsargāt vārda brīvību un tiesu iestāžu neatkarību un šim mērķim garantēt valsts demokrātisko pamatu saglabāšanos, kā arī pēc iespējas ātrāk nodrošināt, ka Nikaragva ratificē Romas statūtus, ar kuriem ir izveidota Starptautiskā Krimināltiesa;

8.   atzinīgi vērtē 27 ES dalībvalstu 2008. gada 22. oktobra paziņojumu presei, kurā nosodīti uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un organizācijām;

9.   norāda, ka Eiropas Savienības un Centrālamerikas valstu sarunās par asociācijas nolīgumu vajadzētu atgādināt Nikaragvai par Eiropas Savienības aizsargāto un veicināto tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību principu ievērošanas nepieciešamību;

10.  aicina ES dalībvalstis nodrošināt, ka jautājums par situāciju Nikaragvā ir iekļauts darba kārtībā visām divpusējām un daudzpusējām sanāksmēm ar Nikaragvas iestāžu piedalīšanos;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai, Centrālamerikas parlamentam, kā arī Nikaragvas Republikas valdībai un parlamentam.

(1) OV L 63, 12.3.1999., 39. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika